UNI Europa, Grafički sektor – Nužno je podizati plaće radnicima!

UNI Europa, Grafički sektor – Nužno je podizati plaće radnicima!
UNI-Europa Grafički sektor organizirao je jednodnevnu konferenciju o kolektivnom pregovaranju koja se održala u Bruxellesu 27. studenoga 2018. godine.
Osnovna svrha konferencije je bila razmijeniti mišljenja i informacije o stanju kolektivnog pregovaranja u pojedinim državama Europske unije te razgovarati o mogućnostima postizanja ciljeva prema smjernicama za kolektivno pregovaranje koje je usvojio UNI još davne 2007. godine, odnosno o potrebi revidiranja navedenih smjernica s obzirom na nove trendove i izazove s kojima se suočava grafička i nakladnička djelatnost. 
Na konferenciji ja jasno naglašeno da je u Europi vidljiv gospodarski napredak od kojeg još ne profitiraju sami radnici, a kolektivno pregovaranje je ključan mehanizam kako se veći gospodarski rast može pretočiti u plaće. Kako bi se povećale plaće radnicima, naglašeno je da bi se kod kolektivnog pregovaranja trebalo tražiti povećanje plaća za postotak inflacije kojem se treba dodati i rast produktivnosti. Ujedno je nužno raditi i na poboljšanju uvjeta rada kroz smanjenje prekovremenih sati, poboljšanje uvjeta za unapređenje znanja i vještina radnika kako bi bili zapošljivi na tržištu rada. Pri tome bi trebalo inzistirati da se edukacije radnika obavljaju tijekom radnog vremena, a ne u slobodno vrijeme radnika.
Iz prezentiranih izvješća udruženih sindikata u UNI o stanju i trendovima kolektivnog pregovaranja jasno se može zaključiti da su ciljevi sindikata u svim državama Europske unije bili usmjereni prvenstveno na povećanje plaća radnika, te da se mnoge države (sindikati i poslodavci u grafičkom sektoru) susreću s problemom nedostatka stručne radne snage te sa slabom mobiliziranosti samih radnika na aktivnom sudjelovanju u borbi za bolje uvjete rada.
Nužan je sektorski kolektivni ugovor
O stanju kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj sudionike konferencije je izvijestila Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog pregovaranja u Sindikatu grafičara. U svom izlaganju je naglasila da su aktivnosti sindikata u grafičkom sektoru u kolektivnom pregovaranju usmjerene u prvom redu na podizanje plaća radnika te na poboljšanje uvjeta rada kako bi se radnici zadržali u Hrvatskoj, imajući u vidu problem odlaska radnika u druge države Europske unije. Ujedno je naglasila i potrebu uspostave sektorskog dijaloga i kolektivnog ugovora kako bi se u sektoru osigurali minimalni standardi i kako bi se spriječila nelojalna konkurencija među poslodavcima. Također je naglasila da postoje mnoga područja za unapređenje kolektivnog pregovaranja na kojima će sindikat aktivno raditi u predstojećem razdoblju.