UNI Global Union – 10 principa za etički razvoj umjetne inteligencije

UNI Global Union – 10 principa za etički razvoj umjetne inteligencije
Dok Umjetna inteligencija (UI), robotika, učenje strojeva i razvoj podataka ulaze u naša radna mjesta širom svijeta zamjenjujući ili pogoršavajući poziciju radnika, sindikati se moraju uključiti. 
UNI Global Union, čiji je član i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, sačinio je dokument koji sindikatima, sindikalnim povjerenicima i radnicima pruža temelje i smjernice u konkretnim zahtjevima za transparentnim uvođenjem UI, pri čemu se mora inzistirati prema kreatorima UI-a i menadžmentu na važnosti sudjelovanja radnika u ovim procesima. Reagirati treba odmah, kako bi se zaštitili interesi te zadržao utjecaj radnika i građana u svijetu rada. Deset temeljnih principa u ovom dokumentu UNI-ja navodi se upravo s tom svrhom. 
Umjetna inteligencija je prisutna u mnogim kućanstvima, ali i sve prisutnija na radnim mjestima; u društvenim mrežama, robotici, sistemskim analizama, bazama podataka koristeći i miješajući se već u informacije i reakcije kao što su pokreti, geste i govor. Ovu situaciju opisao je Arvind Narayanan sa sveučilišta Princeton: „Kad ponašanje dolazi ne samo od strane programera, već i iz drugih izvora, na primjer iz baza znanja.“ Podaci grade blokove UI; ponekad jednostavni algoritmi podataka, ali sve češće i kompleksne niti i veze višestrukih baza podataka kombinirane u vrlo dugačke šifre. 
Strojevi koji uče
Umjetna inteligencija nije novi fenomen. Ona se pojavljuje već gotovo 50 godina, ali porast digitalnih tehnologija i ogromna količina podataka koje stvaramo svakog dana dali su UI novi značaj i potpuno novu dimenziju – strojno učenje. Strojno učenje je dio UI koji sustavima daje sposobnost da automatski uče i napreduju na temelju iskustva bez dodatnog programiranja. Strojno učenje se fokusira na razvoju kompjuterskih programa koji mogu pristupiti podacima i koristiti ih za samostalno učenje. 
Stoga sad imamo oblike dodane inteligencije koji mogu samostalno učiti. U beskrajnoj spirali procesa učenja, na primjer, na pitanje provjere identiteta na WEB-u u kojem su ljudi odgovarali je li na slici auto, osoba ili putokaz, kompjuteri su na temelju prethodnih informacija na to naučili odgovoriti sami. Oni također mogu naći složene veze između grupa podataka. Takav primjer je da su istraživači uz pomoć UI našli sedam preduvjeta u životu osobe da bi ona u kasnijim godinama razvila depresiju. Uz pomoć UI – zaključci o depresiji.
Umjetna inteligencija i svijet rada
UI i njezini oblici već sada zamjenjuju radnike i s ubrzanim razvojem svojih kapaciteta očekuje se da će mnoge zadatke, koje danas rade ljudi, izvršavati UI i roboti u budućnosti. Unutar kompanija, mnogi tipični zadaci ljudskog rada povezuju se ili čak zamjenjuju s UI, pa čak i na području ljudskih resursa. Ovo se vidi u procesima odabira kadrova ili napredovanjima, nadzorima radnih mjesta te mjerenjima i testovima učinkovitosti. Upravo zbog toga sindikati i radnici moraju biti uključeni u razumijevanje UI, njegova potencijala, ali i izazova svijetu rada te tražiti da imaju utjecaj u načinu njegova uvođenja u primjenu. 
Neki radnici već gube svoja radna mjesta zbog UI, štoviše istraživanja upućuju da preko 50% trenutačnog ljudskog rada može biti brže i učinkovitije izvršeno automatiziranim sustavima. UI, strojno učenje, robotika i automatizirani sustavi s druge strane mogu biti i od koristi radnicima, od pomoći podizanja tereta do traženja i snalaženja u sve većem opsegu podataka i davanju prave usluge. 
Za UI i sve njegove vidove implementacije na prihvatljiv i etički način, sindikati moraju tražiti uvid u informacije, utjecati na odnose donošenja odluka uprava, posebice ako se i one već temelje na UI. Trenutačno u svijetu postoji samo nekoliko velikih kompanija koje uključuju prava ova radnika.
Stručnjaci se slažu da je sada vrijeme za raspravu i određivanje primjerene uporabe UI. UNI Global Union je pozvao na donošenje globalne konvencije o etičnosti UI, a koja bi pomogla uočavanju, prevenciji i uklanjanju negativnih posljedica UI, ali i prihvaćanju njegovih prednosti za radnike i društvo. Podvlačimo da su korporacije i ljudi odgovorni akteri ovih procesa. 
Umjetna inteligencija mora staviti ljude i planet na prvo mjesto. Zato su etičke rasprave o UI na globalnoj razini ključne. Globalna konvencija o etičnom razvoju UI, koja će biti smjer svima, je najvažnija garancija ljudskom opstanku. 
U nastavku se nalazi 10 principa i specifičnih točki aktivnosti, koje bi sindikati, sindikalni povjerenici, nacionalne i globalne središnjice, trebali ugraditi u kolektivne ugovore, globalne ugovore i nacionalne i multinacionalne sporazume. Ove aktivnosti bi mogle radnicima osigurati pravo i utjecaj u dobu digitalizacije. 
1.
Svi sustavi UI trebaju biti transparentni 
Transparentan sustav umjetne inteligencije je onaj u kojem je moguće uvidjeti kako i zašto je sustav donio odluku, ili u slučaju robota, zašto je postupio na određeni način. To znači:

Otvoreni izvor šifri i programa nije dovoljno za transparentnost – jasnoća ne smije biti pomućena složenošću.

Za korisnike je transparentnost važna jer gradi povjerenje i razumijevanje sustava, dajući jednostavan način da korisnik shvati što sustav radi i zašto.

Za procjenu i certificiranje sustava UI transparentnost je važna jer otkriva njegove procese za nadzor.

Ako se dogode nesreće, sustav UI mora biti transparentan i otvoren za provjeru nadležnog istražitelja tako da se procesi koji su doveli do događaja mogu razumjeti. 

Radnici trebaju imati pravo tražiti transparentnost u odlukama i posljedicama sustava UI kao i njegovih algoritama. Ovo uključuje pravo na propitivanje odluka učinjenih od UI/algoritma i njihovo razmatranje od strane čovjeka. 

Radnike se mora konzultirati o implementaciji i razvoju sustava UI.

U slučaju incidenata svi sudionici pravosudnog sustava imaju pravo na transparentnost, uvid u podatke i dokaze važne za donošenje odluka. 
Transparentnost je preduvjet ostvarenja ostalih principa. 
2.
Opremiti sve sustave UI s „etičkom crnom kutijom“
Puna transparentnost sustava UI trebala bi biti olakšana prisutnošću uređaja koji može snimiti informaciju o sustavu u obliku „etičke crne kutije“, koja ne sadrži samo važne podatke koji će osigurati transparentnost i pouzdanost sustava, već i jasne podatke te informacije o etičkim razmatranjima ugrađenima u sustav. 
Primijenjene na robote, „etičke crne kutije“ bi snimale sve odluke, njihove temelje za stvaranje odluka, pokrete i podatke senzora (osjetila) za dotičnog robota. Ovi podaci bi također mogli pomagati robotima u objašnjenju njihovih akcija u jeziku koji ljudski korisnici mogu razumjeti, gradeći bolje odnose i poboljšavajući iskustvo korisnika. Čitanje podataka s „etičke crne kutije“ trebalo bi biti jednostavno i brzo. 
3.
Osigurati da UI služi ljudima i planetu
Ovo uključuje etička pravila za razvoj, uvođenje i upotrebu UI tako da tijekom cijelog operativnog procesa sustavi UI promiču ljudsko dostojanstvo, integritet, slobodu, privatnost, kulturnu i rodnu raznovrsnost, kao i temeljna ljudska prava.
Štoviše, sustavi UI trebaju štititi i pridonositi razvoju ekosustava našeg planeta i biološke raznolikosti. 
4.
Usvojiti pristup ljudskog rukovanja
Apsolutni preduvjet jest da razvoj UI mora biti odgovoran, siguran i koristan, tako da strojevi zadrže pravni status alata odnosno oruđa, a da stvarne osobe (ljudi, građani, fizičke i pravne osobe) zadrže kontrolu nad njihovim radom i odgovornost za njihov rad, odnosno za rad strojeva, i to uvijek i sve vrijeme.
Ovo podrazumijeva da sustavi UI trebaju biti dizajnirani i funkcionirati u skladu s postojećim zakonodavstvom uključujući i privatnost. Radnici bi trebali imati pravo pristupu, kontroli i upotrebi podataka koje sustavi UI prikupljaju, odnosno mogućnostima sustava za analizom i iskorištavanje podataka. Radnici trebaju imati „pravo na objašnjenje“ kad UI sustavi budu korišteni u potrebe službe ljudskih resursa, zapošljavanja, napredovanja, ili čak otkaza. 
5.
Osigurati bezrodnu i nepristranu UI
U stvaranju, dizajnu i održavanju UI, od vitalnog je značaja da sustav bude kontroliran protiv negativnih ili štetnih sklonosti prema ljudima, te da u pogledu svih sklonosti bude neutralan odnosno da u pogledu roda, rase, seksualne orijentacije, starosti i sl., sustav ne prepoznaje razlike niti ih promovira na bilo koji način. 
6.
Podjela koristi sustava UI 
UI tehnologije bi trebale koristiti i ojačati položaj što većeg mogućeg broja ljudi. Gospodarski prosperitet temeljen na UI trebao bi biti široko i jednako distribuiran, na korist cijelog čovječanstva. 
Globalne i nacionalne politike usmjerene na ekonomsku, tehnološku i socijalnu distribuciju su stoga nužne. 
7.
Osigurati pravedan prijelaz i podršku temeljnih sloboda i prava
Dok se sustavi UI razvijaju i stvaraju se proširene realnosti, mnogi radnici i njihovi radni zadaci mogu biti zamijenjeni. Kako bi se osigurao pravedan prijelaz, kao i prihvatljivi budući razvoj, presudno je da korporativne politike budu obvezujuće usmjerene tako da osiguravaju korporativnu odgovornost u odnosu na ovu zamjenu rada i radnika, kao što su prekvalifikacije i mogućnosti promjene zaposlenja. Mjere vlada u pomoći traženja novog posla zamijenjenim radnicima su dodatno nužne.
Sustavi UI zajedno sa širom tranzicijom na digitalnu ekonomiju će zahtijevati da radnici na svim razinama i zanimanjima imaju pristup socijalnoj sigurnosti i cjeloživotnom učenju kako bi ostali zapošljivi. Odgovornost je država i kompanija da nađu rješenja koja daju svim radnicima u svim oblicima rada pravo na pristup sigurnosti i učenju s ciljem zapošljivosti. 
Štoviše, u svijetu u kojem privremenost i individualizacija posla raste, svi radnici u svim oblicima rada trebaju imati isto – jaka socijalna i temeljna prava. Svi sustavi UI moraju uključivati provjeru i ravnotežu u tome da li smanjenje zapošljavanja pri njihovom uvođenju ide zajedno s radničkim pravima, ljudskim pravima, ILO konvencijama 87 i 98, odnosno da li se gradi sustav koji može svima odgovarati. U slučaju da nije tako, sustav UI se treba gasiti. 
8.
Uspostava globalnih mehanizama upravljanja
UNI preporučuje uspostavu viševlasničkih (višeupravljačkih) tijela s ciljem promoviranja i kontrole primjerenih uvjeta rada i etičkog razvoja UI, na globalnoj i regionalnoj razini. Ta tijela bi trebala uključivati dizajnere-istraživače UI, proizvođače, vlasnike, poslodavce, pravnike, sindikate i radnike. Sustavi upozorenja i procedure nadzora koji bi osigurali implementaciju etičke UI moraju biti utemeljeni. Ova tijela moraju garantirati nadležnosti, mogućnosti i preporučene usklađenosti procesa i procedura. 
9.
Zabrana prepisivanja odgovornosti robotima
Roboti bi trebali biti konstruirani i djelovati koliko je moguće prema sada postojećim zakonima, temeljnim ljudskim pravima, slobodama i privatnošću. Ovo je vezano uz pitanje pravne odgovornosti. UNI naglašava kako pravna odgovornost za robota mora biti vezana uz čovjeka. Roboti ne smiju biti odgovorna strana po zakonu i pravu. 
10.
Zabrana utrke UI u naoružanju
Smrtonosna samostalna oružja, uključujući cyber ratovanje, treba zabraniti. 
Jesmo li spremni sići s grane?
Čak i ako se ne slažemo sa svim navedenim principima, oni zorno ukazuju koliko je složen i koliko dalekosežne posljedice ima razvoj umjetne inteligencije; na radnike, ljude, građane, gospodarstvo, društvene sustave, mir u svijetu, ekologiju, na čovječanstvo uopće. Stoga, tko se već želi igrati Boga, treba biti jednako odgovoran. 
Činilo se i majmunima kad su silazili s grane da rade veliki napredak, a pustili su drugu vrstu, nas ljude da ih pregaze. Hoće li roboti nama, ili bojimo se, većini nas, biti ono što smo mi majmunima – vrsta koja nas prerasta. Ako nas već tjeraju da silazimo s naše grane, učinimo to oprezno. Mogli bismo tresnuti na nos. Vjerojatno bi bilo bolje da svi ostanemo na njoj.