UNI Global Union odgovara na izazove današnjice

UNI Global Union je globalni sindikat, globalna sindikalna središnjica koja okuplja preko tisuću sindikata u 150 zemalja diljem svijeta i ima preko 20 milijuna sindikalno organiziranih članova. Taj sindikat pokriva radnike zaposlene uslužnim djelatnostima a organizacijski je podijeljen na 12 sektora, među kojima je i Sektor grafičke i ambalažne djelatnosti, u koji sektor je učlanjen i Sindikat grafičara i medija.

UNI Global Union odgovara na izazove današnjice

Izvršni odbor UNI Global Uniona održao je svoju 25. sjednicu 10. i 11. studenog 2021. u hibridnom obliku, s dijelom sudionika u sjedištu UNI-ja u Nyonu Švicarska, te ostalim sudionicima prisutnim na ZOOM platformi.

Christy Hoffman glavna tajnica UNI-ja u svojem uvodu naglasila je kako je UNI u proteklom periodu upravo u vrijeme globalnog lockdowna pojačao svoje aktivnosti. Osnovna područja globalnih aktivnosti  UNI ja bile su:

  • COVID i zadržavanje radnih mjesta te zaštita zdravlja radnika u uvjetima pandemije.
  • Prava i zaštita radnika na prvoj liniji obrane koji su dodatno izloženi rizicima COVID-a (zdravstvo, skrb, trgovina, opskrbni lanci…).
  • Rad na daljinu i potreba uređenja te poštivanja prava radnika.
  • Nadzor radnika na radnom mjestu i potreba regulacije ovih pojava.
  • Multinacionalne kompanije.
  • Borba za ravnopravnu raspodjelu bogatstva i globalni razvoj.

Rast nejednakosti

Ovo posljednje čini dugoročnu borbu protiv negativnih i pogubnih globalnih trendova. COVID je ubrzao mnoge procese, ne samo tehnološke. Nažalost, on je ubrzao i negativne društvene i gospodarske trendove, lokalno i globalno. Dok se razvijene zemlje ipak uspijevaju nositi s izazovima pandemije, siromašne su snažno pogođene, gospodarski, socijalno i zdravstveno. Milijuni ostaju bez posla, socijalne sigurnosti te nemaju zdravstvenu pomoć, niti mogućnost i izbor mogućnosti cijepljenja.

Siromaštvo pexels-jimmy-chan-2045648

Razlike između globalne elite bogatih i mase siromašnih dobivaju neviđene razmjere. Najbogatiji su se obogatili 68%, s 8 na 13,5 trilijuna dolara. Njihovo bogatstvo naraslo je više u posljednjih 17 mjeseci nego u zadnjih 15 godina. Ovo mora stati i internacionalni odnosi posebno u globalnim lancima proizvodnje i opskrbe moraju se mijenjati u pravednim smjerovima. Stoga je iznimno važno organizirati radnike posebice na kontinentima gdje se prava radnika sustavno narušavaju poglavito u Aziji, Africi i Južnoj Americi.

Organiziranje postaje i digitalno

Andy Snoddy izvijestio je o mnogim aktivnostima i rezultatima na organiziranju, koje se uz uobičajene uspješno šire i na digitalno područje. Razvijaju se mnogi alati digitalnog pristupa i organiziranja radnika, te vrše edukacije u tom pogledu.

Tri su centra UNI-ja u organiziranju iz temelja; C.O.Z.Z. koji je počeo aktivnosti u Poljskoj, proširio ih u Češku zatim i Mađarsku; SEEOC koji je fokusiran na istočnu Europu trenutno ponajviše Rumunjsku; te C.O.E. koji djeluje u Kolumbiji. Tu je i EPOC koji je namijenjen već ustrojenim sindikatima, posebice u Europi i unapređenju njihovog rada u organiziranju.

Fokus na Amazon i druge multinacionalke  

Fokus aktivnosti UNI-a i dalje je usmjeren na multinacionalne kompanije, a posebice na Amazon, jednu od najvećih kompanija na svijetu koja svojim negativnim praksama mijenja globalni svijet rada. Prije nekoliko godina iskazivani su strahovi da će roboti uzeti posao radnicima, a Amazon je predvodnik još goreg scenarija u kojem roboti preuzimaju nadzor nad radom radnika putem algoritamskog menadžmenta kojeg ta kompanija uvodi. Amazon je, u ovoj 2021. godini COVID-a, kao kompanija narastao za čak 41%, širi se u sve sektore diljem svijeta te sa svojim praksama prijeti kao predvodnik „tehno-feudalizma“.

Upravo UNI sa svojim sektorima, članstvom i sindikalnim aktivnostima diljem svijeta predstavlja jednu od rijetkih organizacija koja se može oduprijeti ovom nikad viđenom divu. Uz sindikalne aktivnosti diljem svijeta, Amazon je u fokusu i u Europi te se pripremaju aktivnosti povodom „crnog petka“ dana popusta kada se očekuje pojačana prodaja, a u aktivnostima su uključeni mnogi, bez obzira na političku orijentaciju.

U daljnjem razgovoru o radu u multinacionalnim kompanijama istaknuta je potreba međunarodne solidarnosti i međusobne podrške koja mora prelaziti nacionalne i lokalne interese.

Trenutno su zanimljivi i kolektivni pregovori za filmske radnike u SAD-u gdje je 90% od 60.000 radnika ne samo Hollywooda, nego i ostalih diljem zemlje bilo spremno štrajkom podržati zahtjeve sindikata. Tek tako su uspjeli natjerati poslodavce da pristanu na normalizaciju uvjeta rada, primjerenih odmora i povećanje plaća, te će potpis ovakvog ugovora biti ogroman uspjeh.

budućnost pexels-tara-winstead-8386434

Budući svijet rada

Nove tehnologije stvaraju novi svijet rada. Rad od kuće lansiran je COVID pandemijom sa svim svojim pozitivnim i negativnim učincima.

Nadzor nad radnicima pojačan je preko svih mjera u klasičnom radnom okruženju, ali i pri radu kod kuće uz opravdanja da se prati učinak odnosno rad radnika. Količina podataka koja se prikuplja često prelazi razumne granice, a i valja razgraničiti zašto se podaci prikupljaju odnosno radnici nadziru. Nadziru li se sredstva, ili procesi rada, ili sami radnici što sve češće prelazi sve.

Novi oblici rada unose i nove izazove vezano uz regulaciju radnog mjesta, ali i sigurnost. Standardi koji su uspostavljeni u dosadašnjim okvirima i načinima rada više nisu primjenjivi niti učinkoviti u radnim odnosima temeljenim na novim tehnologijama. Ovdje treba uzeti u obzir da će mnoga radna mjesta u budućnosti biti hibridna, kao kombinacija rada u prostorima poslodavca i rada od kuće ili s nekog drugo mjesta.

Zaštita na radu kao temeljno pravo

Vezano uz zaštitu na radu, UNI zastupa zahtjeve da se zaštita na radu prepozna kao temeljno pravo na radu, koje će biti dodatno jamčeno međunarodnim pravom i ugovorima.

Uz Bangladeški sporazum, koji je nastao prije nekoliko godina nakon što je zbog grubih protokola u jednoj nesreći točnije požaru poginulo više od 1100 radnika u samo jednoj tvornici, zaštita na radu promovira se dodatno kao temeljno pravo radnika. Ono što je standard u razvijenim zemljama, nažalost još nije niti zahtjev u drugima.

COVID i pandemija ukazali su na važnost sindikata, jer u mnogim zemljama i kompanijama gdje radnici nisu sindikalno organizirani nisu imali niti osnovna sredstva zaštite kao što su maske i dezinfekcijska sredstva. UNI ide dalje i traži da se COVID prepozna kao profesionalna bolest, posebice u djelatnostima gdje radnici dolaze u pojačan kontakt i opasnost od ove bolesti.

Prava ranjivih skupina i nacija

UNI se zalaže za prava žena i ranjivih skupina posebno ugroženih aktualnog u vrijeme COVID-a, kada je porasla stopa nasilja nad ženama i djecom. Ovo je dodatno potencirano ne samo mjerama izolacije, nego povećanim opsegom rada kod kuće. Pitanje zaštite žena i mladih ujedno je i sindikalno pitanje.

Kad govorimo o miru u svijetu UNI je bio aktivan diljem svijeta, a može se istaknuti Kolumbiju gdje građanski aktivisti tako i sindikalni povjerenici bivaju gotovo svakodnevno ubijani. Više od 1000 sindikalnih vođa iz cijelog svijeta uputilo poruke vladi sa zahtjevima za uspostavom mira i demokracije. Mnoge aktivnosti, uključujući i poziv prema velikim kompanijama da bojkotiraju suradnju sa vladama koje ne poštuju demokraciju, bile su usmjerene prema Filipinima i posebice Burmi gdje je upravo radnici i sindikati nose organizirani otpor ugrozi prava i demokracije.

Idući Kongres – Philadelphia, SAD

Izvršni odbor razgovarao je o idućem Kongresu UNI-ja. Do prije godinu dana Kongres se inicijalno planirao održati u Torontu Kanada 2022. godine, ali je nakon organizacijskih problema domaćina njegovo održavanje potom planirano za kraj 2022. godine u Brisbane Australija. COVID pandemija, niska procijepljenost i stroge epidemiološke mjere u Australiji navode organizatore da Kongres od tri tisuće ljudi neće biti moguće održati ni tamo, pa je na ovoj sjednici UNI Izvršnog odbora potvrđen prijedlog da domaćin idućeg Kongresa UNI-ja bude Philadelphia – SAD, u kolovozu 2023. godine.