UNI Grafički i ambalažni sektor – Vratimo snagu radništva

UNI Grafički i ambalažni sektor – Vratimo snagu radništva

Šesta globalna konferencija UNI Grafičkog i ambalažnog sektora (UNI G&P-a ) održana je 14. i 15. listopada 2023. u Marseilleu. Uz izvještaje o aktivnostima protekle četiri godine, koje je obilježila COVID kriza, UNI Grafički i ambalažni sektor donio je Akcijski plan za razdoblje 2023.-2027. Ovaj plan pod nazivom „Vratimo snagu radništva“ fokusira se i na optimizaciju korištenja resursa te rješavanje izazova uz tri glavne linije djelovanja: Globalne kampanje; Podrška regijama; Međusektorske politike i povećanje utjecaja UNI G&P-a.

Globalne kampanje kroz dijalog i organiziranje

UNI G&P će nastojati ojačati sindikalno organiziranje, socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u ciljnim tvrtkama na globalnoj razini. U tu svrhu nastojati će se jačati sindikalne saveze u tim tvrtkama. Ovi sindikalni savezi trebali bi se temeljiti na kohezivnim grupama, koje mogu napraviti razliku kao ravnoteža menadžmentu u razvoju globalnog dijaloga i pružanju solidarne potpore lokalnim sindikatima u tim multinacionalnim kompanijama. Odabir tvrtki temelji se na njihovoj globalnoj dimenziji, njihovoj poziciji globalnih industrijskih prvaka koji mogu povući druge igrače u industriji, ali i postojanju dovoljnog broja članova sindikata za podršku aktivnostima. Multinacionalne kompanije u fokusu su: Amcor, Graphic packaging, Smurfit Kappa – Westrock, Tetra Pak, Kimberly Clark, no to nije kraj liste.

Na to se nastavljaju ciljevi uspostave globalnih okvirnih sporazuma s ciljnim multinacionalnim kompanijama, usredotočujući se na postavljanje temelja za poštivanje radničkih prava, predviđanje promjena i njegovanje zdrave kulture socijalnog dijaloga kroz lanac vrijednosti. U ovom pitanju putem raznih upitnika pokušati će se snimiti stanje ljudskih i radnih prava kao poluga za uspostavljanje globalnog dijaloga s poslodavcima koji žele projicirati imidž odgovornih tvrtki.

U svim aktivnostima organiziranje ostaje temeljna osnova za rad. Organiziranje je osnova za dijalog, kolektivno pregovaranje i obranu temeljnih prava radnika. Snažne sindikalne organizacije koje mogu održivo rasti i imaju poštovanje lokalnog rukovodstva ključne su za poticanje transformacije koja poboljšava poštivanje temeljnih prava radnika u cijelom lancu vrijednosti. UNI G&P će stoga na sve načine poticati organiziranje u ciljanim vodećim tvrtkama, ali i izvan njih u svim regijama.

U širem spektru aktivnosti kapitalne strategije nedovoljno su istražena poluga koju UNI Global razvija kao nijedna druga sindikalna organizacija za dovođenje tvrtki u dijalog. To uključuje kontakte s poslovnim partnerima i potrošačima, investitorima, vlasništvo u ciljnim tvrtkama ili sudjelovanje u subjektima koji vrše reviziju društvene odgovornosti poduzeća. U narednom razdoblju UNI G&P će: prijaviti se za članstvo u FSC-u, ali i izraditi plan za svaku od ciljanih tvrtki čak i gledati kupiti manje udjele u ciljanim društvima kako bi se omogućilo sudjelovanje na skupštinama dioničara.

Na najvišoj razini, dugoročni cilj UNI G&P je postaviti temelje za globalne sporazume u sektorima ambalaže i higijenskog papira. To je zaista dalek i ambiciozan cilj, no i najduži put počinje s prvim koracima.

Podrška regijama

Unatoč konkretnim ciljevima u pojedinim multinacionalnim kompanijama, UNI G&P-a i dalje ima prioritet potpore različitim regijama i podružnicama u svim zemljama. Rad u regijama i dalje će provoditi regionalni ravnatelji uz potporu središnjeg ureda.

  • Organiziranje i kolektivno pregovaranje – UNI G&P će uz nastavak trenutnih programa podržati regije u razvoju sektorskog mapiranja kako bi se identificirali trendovi, prilike i prioriteti za strategije organiziranja podružnica u različitim regijama. Poticati će se i programi koji unapređuju digitalne mogućnosti sindikalnih organizacija.

UNI G&P će nastaviti podržavati sindikate u jačanju kolektivnog pregovaranja kroz programe obuke, odgovarajući na zahtjeve solidarnosti u vezi s poštivanjem temeljnog prava na kolektivno pregovaranje ili izravnom intervencijom preko regionalnih direktora ili glavnog ureda kada je to potrebno.

  • Socijalni dijalog – UNI G&P će promicati uspostavu sektorskog socijalnog dijaloga kao ključnog elementa u širenju utjecaja sindikalnih organizacija i poboljšanju uvjeta rada za sve radnike u sektorima. UNI G&P će pomagati podružnicama da razviju kritičnu masu potrebnu da budu prepoznati kao sektorski partner, tamo gdje uvjeti još nisu uspostavljeni.
  • Ljudska prava – UNI G&P će pridruženim društvima staviti na raspolaganje obrazac za kontakt za slučajeve kršenja temeljnih prava radnika, kako bi se omogućio brz odgovor i rješavanje ovih pritužbi putem odgovarajućih kanala, uključujući i globalne okvirne sporazume ili međunarodna tijela kao što je OECD. UNI G&P nastavit će provoditi programe obuke za podizanje svijesti o obvezama tvrtki da poštuju temeljna prava radnika. Uložiti će potrebne napore da odgovori na zahtjeve podružnica za solidarnošću slanjem misija, posredovanjem kod nacionalnih vlada ili menadžmenta multinacionalnih kompanija.
  • Financiranje – UNI G&P dobro je iskoristio mogućnosti financiranja iz vlastitog proračuna, UNI organizacijskog fonda, projekata Europske komisije i projekata u suradnji sa švedskim podružnicama kroz Union to Union. U narednom razdoblju UNI G&P nastojat će predstaviti barem jedan projekt po regiji s alternativnim donatorima kako bi proširio izvore financiranja za potpuni razvoj planova rada na regionalnoj razini.

Međusektorske politike i povećanje utjecaja

Međusektorske politike odnose se na područja razvoja koja su povezana s radom na kampanjama i potporom regijama. Ove politike čine treći blok strateških prioriteta UNI G&P-a i aktivnih mjera, kako za razvoj globalnih okvirnih sporazuma tako i za jačanje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i potpore pridruženim društvima.

  • Sektorske mreže – UNI Europa G&P je uspostavio nekoliko sektorskih mreža za koordinaciju sindikalne strategije podružnica u različitim podsektorima. Ovo je važno jer uz sve veća konsolidacija multinacionalnih kompanija te tehnološke i društvene trendove naši sektori postaju globaliziraniji. Stoga će se nastaviti rad i razvoj sektorskih mreža, konkretno u sektorima pakiranja, higijenskog papira, izdavaštva i sigurnosnog tiska.
  • Uključivost, raznolikost i nediskriminacija – Prava žena i jednake mogućnosti u središtu su prioriteta UNI-ja u socijalnom dijalogu, organiziranju, zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu ali i obuci radničkih predstavnika i sindikalnih vođa. UNI G&P će proširiti ove napore na druge skupine izložene riziku od diskriminacije, uključujući mlade radnike, starije radnike, LGBTIQ+, radnike migrante i radnike s invaliditetom.
  • Digitalizacija i umjetna inteligencija – Digitalizacija je i dalje pokretač promjena u našim sektorima: pojava digitalnih valuta i proliferacija digitalnih plaćanja u sektoru sigurnog ispisa, konkurencija s digitalnim knjigama i ispisom na zahtjev u sektoru izdavaštva, ili učinak e-trgovine u sektoru pakiranja. Sve su to globalni trendovi koji se mijenjaju ili će promijeniti naše sektore. Učinak umjetne inteligencije u našim sektorima ostaje nejasan.
  • Algoritamsko upravljanje ljudskim resursima već je nekoliko godina problem u svim sektorima. Nove tehnologije kao što su Chat GPT ili alati za grafički dizajn AI mogle bi predstavljati prijetnju zapošljavanju u izdavačkom sektoru. UNI G&P će promovirati praćenje novih tehnologija i razmjenu informacija o njihovom utjecaju na naše sektore kroz sektorske mreže.
  • Međunarodna suradnja – UNI G&P će aktivno sudjelovati u aktivnostima i strukturama UNI-a i 4 UNI regije kako bi se dao jači glas grafičkim sindikatima i kako bi se redovitije izvješćivalo UNI G&P tijela o održanim raspravama i odlukama donesenim na međusektorskim skupovima. UNI G&P će unaprijediti suradnju s UNI MEI i UNI ICTS za učinkovitiji rad u izdavačkom sektoru, te s UNI Financeom za sektor sigurnosnog tiskarska. Nastaviti će suradnju s vanjskim organizacijama kao globalnim sindikatom IndustriALL, na globalnoj i regionalnoj razini, kako bi ojačao snagu u multinacionalnim tvrtkama, a tražiti će i sinergije s BWI kao preferiranim partnerom za sve industrije temeljene na šumarstvu.
  • Komunikacije – Komunikacija je ključna za izgradnju globalne solidarnosti i kohezivnog međunarodnog sindikalnog pokreta. UNI G&P već je unaprijedio svoju strategiju usvajanjem digitalnih tehnologija koje prevladavaju jezičnu barijeru. Ovo omogućuje podružnicama da međusobno komuniciraju izravno na globalnoj razini, poboljšavajući razmjenu informacija i procese donošenja odluka. UNI G&P će nastaviti ulagati u ovu strategiju tako što će razvijati i dalje interne komunikacijske strategije uključujući aktivnosti obuke kao dio svakog programa obuke i aktivnosti organiziranih u 4 regije. Na kraju jačati će se koordinacija s Odjelom za komunikacije UNI-ja kako bi se povećala javna prisutnost UNI G&P-a u medijima i na društvenim mrežama.