UNI i UNI Europa grafički sektor – “Naš sindikat se bori”

UNI i UNI Europa grafički sektor – “Naš sindikat se bori”
Više od 100 delegata iz 41 zemlje i 52 različita sindikata okupili su se 21. i 22. listopada ove godine na 5. globalnoj konferenciji UNI grafičkog i ambalažnog sektora u Toledu (Španjolska) kako bi sumirali posao koji je izvršen posljednje četiri godine, i raspravili nove izazove u kojima dominiraju tehnološke promjene i politička nestabilnost svijeta. 
UNI Europa grafički i ambalažni sektor također je održao svoju 5. regionalnu konferenciju 24. i 25. listopada na istome mjestu, promatrajući istu problematiku iz prizme industrijskih odnosa u Europi. 
Slogan obje konferencije bio je: “Naš sindikat se bori!” Tu poruku u svojim pozdravnim govorima istaknuli su zamjenica glavne tajnice UNI-ja Alke Boessiger, Unai Sordo, glavni tajnik CCOO (Španjolska), Joaquina Rodriguez, predsjednica UNI grafičkog i ambalažnog sektora, Simon Dubbins, predsjednik UNI Europa grafičkog i ambalažnog sektora, te Oliver Rothing, glavni tajnik UNI Europe.
“Naš sindikat se bori!” – točno je. Ali kako? – pitanje je. Odnosi u Europi, a posebice svijetu, takvi su da se radnici često zaista moraju boriti za svoja prava, no modaliteti te borbe i njihova prilagodba današnjim modernim i raznolikim industrijskim odnosima vjerojatno su i najveći izazov pred sindikatima. 
Trendovi sektora
Posljednjih deset godina sektor globalno bilježi pad zaposlenosti, pri čemu loše stoje izdavaštvo, tiskarstvo i proizvodnja papira. Ambalaža i fleksibilna ambalaža stabilni su, čak i bilježe blagi rast, uz mogućnost nastavka pozitivnih trendova, a koji se također bilježe i očekuju u području proizvodnje higijenskog papira i konfekcije. Ekološki trendovi u smanjenju upotrebe plastike u ambalaži i transportu također daju uporišta pozitivnim očekivanjima. Prihodi ukupnog sektora pali su daleko manje no što je pad zaposlenosti, a što upućuje da u cijelom sektoru snažno raste produktivnost. Najveći rast produktivnosti, posljedično i pritiska na radnike, osjeća se u proizvodnji papira, toaletnog i higijenskog papira te ambalaži. 
Do digitalizacije klasična grafička industrija, tiskanje i izdavaštvo, pratili su rast BDP-a, a od 2001. više ne prate taj rast. BDP globalno i dalje raste, a klasične grafičke industrije stagniraju, čak od 2008. i opadaju. Na njih negativno utječe i činjenica da je čitanje generalno u značajnom padu u mnogim zemljama Europe i svijeta. S druge strane, ambalažni sektor i proizvodnja toaletnog i higijenskog papira othrvali su se s ekonomskom krizom te bilježe godišnji rast od 0-2% u najrazvijenijim zemljama, i preko 2% u ostatku svijeta. 
Trendovi su različiti u pojedinim dijelovima svijeta. Primjerice, u Aziji postoji snažniji rast, pa u Indiji čak ni novinski i revijalni tisak nije u padu. Rezultati u Africi tek se trebaju pokazati i razviti kako bi ih se pomnije analiziralo. 
Europa i dalje vuče
Nažalost, područja svijeta koja rastu u gotovo svim segmentima industrije, pa tako i grafičke, i dalje ne prate dovoljnom brzinom borbu za prava radnika i sindikaliziranost, te znatno zaostaju za Europom. Dovoljno govori podatak da je 2008. godine u grafičkom sektoru UNI-ja Europa nosila 75% članova, Afrika 3%, Sjeverna i Južna Amerika 16% te Azija i Pacifik 6%. Godine 2018. godine, Europa nosi 81% članstva, Afrika 1%, obje Amerike 6%, a Azija i Pacifik 12% plaćajućih članova. Europa i dalje vuče ostatak svijeta u pogledu radnih prava i sindikaliziranosti, a jedini pozitivan primjer su Azija i Pacifik s rastom od 6%, značajnim, no opet ne dovoljnim, imajući u vidu sav potencijal, odnosno broj radnika te najmnogoljudnije regije svijeta. 
Ipak, ovi podaci dijelom su ovako loši zbog nelogičnog načina obračuna članarine UNI-ja, koja je jednaka za svakog člana, bio on iz Zapadne Europe ili Saharske Afrike, a zbog čega očigledno sindikati manje razvijenih zemalja prijavljuju manji broj članova od onog koji realno imaju. Globalno, UNI Grafički sektor bilježi pad članova od 2015. do 2018. godine s 238.450 na 212.125 tisuća članova za koje se uplaćuje članarina.
Akcijski planovi 2019.-2023.
UNI grafički i ambalažni sektor usvojio je globalni akcijski plan za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji se reflektira na strategiju “Breaking Through” (Probijanje barijera) UNI-ja: 
1.
Jačanje sindikata i organiziranje u multinacionalnim kompanijama te podrška kolektivnog pregovaranja. 
2.
Jačanje i razvoj sindikalnih saveza. 
3.
Sklapanje novih globalnih ugovora i poboljšavanje postojećih.
4.
Podrška nacionalnim grafičkim sindikatima u organiziranju kampanja i izgradnji kapaciteta.
5.
Razvoj političkog i ekonomskog utjecaja.
6.
Poboljšanje koordinacije i suradnje s drugim sektorima u UNI-ja, kao i suradnje s IndustriALL.
7.
Poboljšanje interne komunikacije i razmjene informacija.
UNI Europa grafički i ambalažni sektor usvojio je također akcijski plan za iduće četiri godine, kojim će pokušati odgovoriti na izazove u sektoru na razini Europe:
1.
Nastavak izgradnje mreža UNI Europa grafičkog i ambalažnog sektora, s ciljem jačanja članica sindikata.
2.
Organiziranje – konsolidiranje i jačanje članstva, te širenje na nova područja.
3.
Kolektivno pregovaranje – opiranje napadima i razvoj prava radnika. 
4.
Multinacionalne kompanije – utjecaj u najvećim kompanijama jačanjem sindikalne snage.
5.
Socijalni dijalog – širenje i produbljavanje širine razgovora s poslodavcima na europskoj i nacionalnoj sektorskoj razini.
6.
Centralna i Istočna Europa – pozitivan rast i daljnji razvoj.
7.
Globalne perspektive – opiranje krajnjoj desnici i jačanje solidarnosti.
8.
UNI Europa – suradnja i zadržavanje pozicije unutar organizacije. 
Isto vodstvo
U izbornom procesu za predsjednicu UNI grafičkog i ambalažnog sektora na globalnoj razini ponovno je izabrana Joaquina Rodriguez, a predsjednik UNI grafičkog i ambalažnog sektora, na razini Europe, ostaje Simon Dubbins. Valja napomenuti da operativne poslove UNI grafičkog i ambalažnog sektora na globalnoj razini obavlja voditelj ureda Nicola Konstantinou, koji je dugi niz godina obavljao te poslove na razini Europe. Njegovim prelaskom na globalno upražnjenu poziciju na europskoj razini, prije nekoliko mjeseci popunio je Daniel Fernandez. 
Izabrani su i novi izvršni odbori UNI-ja na globalnoj i europskoj razini. U oba odbora izabran je, i Sindikat grafičara i medija nastavlja predstavljati, predsjednik Darije Hanzalek. 
Potencijalni zajednički projekt
UNI Europa grafički sektor razvija novi projekt u suradnji s UNI Centrom za organiziranje u centralnoj i istočnoj Europi, s ciljem uspostave i jačanja sektorskog socijalnog dijaloga. U neposrednim razgovorima potvrđeno je sudjelovanje našeg sindikata u tom projektu, uz potencijalno organiziranje dva seminara, kako bi se potaknula uspostava sektorskog socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini.