UOSS dodijelio 3.384,36 Eura solidarnih pomoći

UOSS dodijelio 3.384,36 Eura solidarnih pomoći

Upravni odbor sredstva solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je na zadnjoj sjednici u ovome sastavu, održanoj 21. travnja 2023. godine donio Odluku o dodjeli solidarne pomoći članicama i članovima sindikata koji su na dugotrajnom bolovanju, a koji su podnijeli zahtjev te dostavili odgovarajuću dokumentaciju.

Solidarne pomoći dodijeljene su članicama i članovima sindikata iz sindikalnih podružnica Tisak plus, GPI Istra, Model Pakiranja, URIHO, Tiskara Zelina, Narodne novine, Hrvatska pošta, Školska knjiga.  

Dodijeljeno je 19 solidarnih pomoći u ukupnom iznosu od 3.384,36 Eura, dok je jedan zahtjev odbijen s obzirom da je članici sindikata u listopadu prošle godine isplaćena solidarna pomoć.   Ujedno je potvrđena odluka o isplati pomoći članicama i članovima sindikata koji boluju od karcinoma, a koji su podnijeli zahtjeve za isplatom pomoći u razdoblju između sjednice u listopadu prošle godine i sjednice u travnju ove godine u ukupnom iznosu od 1.855,00 Eura.

S obzirom da je ovo bila posljednja sjednica UOSS u ovome sastavku jer u svibnju na Kongresu sindikata slijedi izabiranje novog vodstva Sindikata grafičara i medija, pa nakon toga i imenovanje novog sastava UOSS, UOSS je ujedno raspravljao o dosadašnjoj praksi dodjele solidarne pomoći. Nakon provedene rasprave UOSS je predložio Predsjedništvu Sindikata donošenje novog Pravilnika o sredstvima solidarnosti u kojem će se definirati kriteriji za dodjelom solidarne pomoći koji ĆE UOSS služiti kao smjernica za dodjelom pomoći (npr. kontinuirano bolovanje od 3 mjeseca kao jedan od preduvjeta za dodjelom pomoći, teža financijska člana sindikata situacija uslijed dugotrajnog bolovanja, teža oboljenja, ograničeni broj prava na dodjelom pomoći i sl.).

Ujedno je predložio da se preipitaju dosadašnji uvjeti i iznosi za dodjelom pomoći, a koji se temelje na prethodnoj dužini bolovanja i to na način da iznosi pomoći ne ovise o dužini bolovanja, već o svakoj pojedinačnoj situaciji, pri čemu bi UOSS imao diskrecijsko pravo odlučivati o visinama dodijeljene pomoći.