UOSS – Dodijeljene solidarne pomoći uslijed potresa

UOSS – Dodijeljene solidarne pomoći uslijed potresa
Dana 30. lipnja 2020. godine Upravni odbor sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske donio je Odluku o dodjeli solidarne pomoći članovima Sindikata zbog elementarne nepogode kojom je devetorici članova Sindikata, koji su do 31. svibnja ove godine podnijeli zahtjev za solidarnom pomoći zbog štete koju su zbog potresa pretrpjeli njihovi stambeni prostori, dodijeljena i isplaćena solidarna pomoć.
Zahtjevi su pristigli iz više sindikalnih podružnica i to iz: Hanza Medije, Agencije za komercijalnu djelatnost, Školske knjige, Narodnih novina, HRT-a, Vjesnika i URIHA. Solidarne pomoći su dodijeljene u iznosima od 1.000 do 4.000 kn, ovisno o stupnju štete koju je pretrpjela nekretnina u kojoj stanuje član Sindikata i njegova obitelj. Tako je članovima AKD-a dodijeljena solidarna pomoć u ukupnom iznosu od 5.000 kn, članovima Sindikata u Školskoj knjizi i HRT-u po 3.000,00 kn, URIHU 4.000,00 kn, a Narodnim novinama 2.000,00 kn, dok je članovima Sindikata u Vjesniku i Hanza Mediji dodijeljeno po 1000,00 kn.