Upravni odbor sredstava solidarnosti – Solidarna pomoć u slučaju potresa!

Upravni odbor sredstava solidarnosti – Solidarna pomoć u slučaju potresa!
S obzirom na to da je 22. ožujka 2020. godine Grad Zagreb pogodio snažan potres te je 23. ožujka 2020. godine za Grad Zagreb proglašena elementarna nepogoda, Upravni odbor sredstava solidarnosti je 1. travnja 2020. godine donio Odluku o kriterijima isplate solidarne pomoći zbog elementarne nepogode kojom se utvrđuju kriteriji za isplatu solidarne pomoći članovima Sindikata zbog potresa. Naime, člankom 10. Pravilnika sredstava solidarnosti utvrđeno je pravo članova Sindikata na dodjelu solidarne pomoći iz sredstava Fonda solidarnosti u slučaju elementarnih nepogoda, ali nisu propisani kriteriji prema kojima se članovima Sindikata može isplatiti solidarna pomoć.
Odluku o isplati solidarne pomoći Upravni odbor sredstava solidarnosti je donio vodeći se pritom načelom da se pomoć isplaćuje isključivo onim članovima koji su se našli u krajnje teškoj situaciji, koji su ovim potresom ostali bez vlastitog doma, a pri određivanju visine naknade pritom se vodi činjenicom oštećenja do stupnja neupotrebljivosti, privremene ili dugoročne. Prema navedenoj Odluci član Sindikata ima pravo na isplatu solidarne pomoći ako su kumulativno ispunjeni uvjeti iz točke 1. i 2., odnosno da je: a) uslijed potresa nastala šteta na nekretnini koja je redovni stambeni prostor člana Sindikata, u njegovom je (su)vlasništvu i u kojem on ima prebivalište odnosno boravište; ili b) uslijed potresa nastala šteta na nekretnini koja je redovni stambeni prostor člana Sindikata u kojem on ima prebivalište odnosno boravište, a koja nije u njegovom (su)vlasništvu, ali je stambeni prostor koji član Sindikata dugogodišnje dijeli s ostalim članovima svoje obitelji koji su (su)vlasnici te nekretnine. Na nekretnini je trebala nastati šteta takvih razmjera da ona nije upotrebljiva do te mjere da član Sindikata više ne može stanovati u toj nekretnini privremeno ili trajno. Pri tome solidarna pomoć ne izdaje se u svrhu otklanjanja štete na zajedničkim dijelovima zgrade, niti oštećenja prosječnih razmjera koja su pretrpjele zgrade u predmetnom potresu. 
Postupak ostvarivanja prava 
Isplata solidarne pomoći provodi se prema odredbama Pravilnika solidarne pomoći, tako da član Sindikata koji zahtijeva isplatu pomoći podnosi zahtjev za dodjelom solidarne pomoći uz supotpis sindikalnog povjerenika. Zahtjev se podnosi Upravnom odboru sredstava solidarnosti, uz koji se trebaju dostaviti službeni i drugi dokumenti kojima se dokazuju relevantne činjenice. Podnositelj zahtjeva bi morao dostaviti, primjerice: 1) odluku nadležnoga tijela o uporabljivosti nekretnine, 2) opis štete, nalaz statičara, fotodokumentaciju, 3) dokaz o vlasništvu nekretnine, 4) dokaz o članovima kućanstva koji žive u zajednici s tražiteljem pozajmice, 5) presliku osobne iskaznice, 6) potvrdu o prebivalištu/boravištu. Zahtjevi za solidarnom pomoći mogu se dostaviti najkasnije do 31. svibnja 2020. godine, a dostavljaju se na adresu Sindikata.