Uredno materijalno-financijsko poslovanje

Uredno materijalno-financijsko poslovanje

Treća sjednica Nadzornog odbora Sindikata grafičara i medija održana je u četvrtak 24. lipnja 2021. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

Nakon pregleda pripremljenih dokumenata i rasprave o materijalno-financijskom poslovanju u 2020. godini, članovi Nadzornog odbora potvrdili su kako je materijalno-financijsko poslovanje bilo uredno i u skladu s važećim  propisima, te su potvrdili sva detaljna izvješća, uključujući i izvješće Upravnog odbora sredstava solidarnosti, odluku o prijenosu viškova i manjkova iz ranijih godina, te usvajanje završnog računa za 2020. godinu s podacima o ukupnoj imovini.

Dodatnu potvrdu urednog materijalno-financijskog poslovanja daje i izvješće revizora o uvidu u poslovanje za 2020. u kojem je konstatirano kako temeljem revizorskog uvida „ništa nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da se povjeruje kako financijski izvještaji za 2020. ove neprofitne organizacije nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14).“