URIHO – Povećanje prava u dva koraka

URIHO – Povećanje prava u dva koraka

Pregovarački odbori za Kolektivni ugovor URIHO postigli su 18. srpnja 2023. dogovor da se od tada svim radnicima isplaćuje mjesečna naknada za topli obrok u iznosu od 66,37 eura. Pregovori u pogledu ključnih materijalnih prava trebali bi se dovršiti do 30. rujna 2023., a Kolektivni ugovor stupiti na snagu početkom 2024.

Slijedom inicijative sindikata potpisnika (Sindikat grafičara i medija, Sindikat zdravstva socijalne zaštite i mirovinskog-invalidskog osiguranja Hrvatske i Sindikat invalida Hrvatske), 13. lipnja 2023. održan je prvi sastanak pregovaračkih odbora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem (URIHO).

Na tom sastanku je došlo do razilaženja u stavu Sindikata i poslodavca oko tijeka kolektivnih pregovora. Sindikati su zahtijevali povećanje osnovice za izračun plaće odmah. Predstavnici poslodavca su predložili višemjesečne pregovore za novi Kolektivni ugovor, uz izradu nove sistematizacije. S obzirom na opsežnost procesa, ti akti bi stupili na snagu početkom sljedeće godine, a samim time bi se povećanje materijalnih prava odgodilo za još nekoliko mjeseci.

Drugi sastanak održan je 6. srpnja 2023., a i sindikati i predstavnici poslodavca ostali su pri različitim stavovima vezano za tijek kolektivnih pregovora. Idućeg dana sindikati su prekinuli pregovore te pokrenuli postupak mirenja pri Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Održana su dva sastanka mirenja. Na drugom sastanku, koji je održan 18. srpnja 2023., mirenje je uspješno završeno. Zaključci su sljedeći:

  1. Prava radnika se neće smanjivati u odnosu na postojeću razinu.
  2. Počevši sa srpnjem 2023. godine te nadalje, poslodavac će isplaćivati svim radnicima mjesečnu naknadu za topli obrok u iznosu od 66,37 eura neto.
  3. Kolektivni pregovori o povećanju razine materijalnih prava dovršit će se do 30. rujna 2023. godine pri čemu se poslodavac obvezuje da će predmetno povećanje biti sukladno razini materijalnih prava u ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb (vrtići, Zagrebački holding i sl.).

Pregovori su nastavljeni sredinom kolovoza, a sastanci se održavaju na tjednoj bazi. I predstavnici radnika i predstavnici poslodavca početno su iskazali da treba težiti povećanju plaća ponajviše onim radnicima koji imaju najniža primanja. U vrijeme pisanja ovog teksta još nije potvrđen koji će modalitet i opseg povećanja plaće biti prihvaćen. Razmatra se povećanje osnovice, izmjena koeficijenta složenosti poslova, dodaci i korekcije u grupama složenosti, odnosno kombinacija svega.

Razlog što su određeni kratki rokovi za pregovore o razini materijalnih prava jest činjenica da je URIHO ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb. U pogledu materijalnih prava i obveza važno je da se rezultat pregovora pravovremeno prezentira i potvrdi na gradskim tijelima. Tako bi se osigurala sredstva za izvršenje novog Kolektivnog ugovora u 2024. godini, s čijim početkom bi on trebao stupiti na snagu.

Važeći Kolektivni ugovor sklopljen je prije oko 20 godina i uz određene izmjene cijelo vrijeme je na snazi. Stoga se paralelno detaljno prolazi i cijeli njegov tekst, kako bi se novi Kolektivni ugovor uskladio s aktualnim propisima i odgovarajućim pravima.