URIHO – Sindikati traže povećanje plaće

URIHO – Sindikati traže povećanje plaće

Slijedom inicijative Sindikata za početkom kolektivnih pregovora za izmjene i dopune važećeg Kolektivnog ugovora za radnike Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem – URIHO iz siječnja ove godine, te zaključaka sa sastanka održanog s poslodavcem 4. svibnja 2023. godine, sindikati potpisnici važećeg Kolektivnog ugovora u toj sindikalnoj podružnici (Sindikat zdravstva socijalne zaštite i mirovinskog-invalidskog osiguranja Hrvatske, Sindikat invalida Hrvatske i Sindikat grafičara i medija) uputili su poslodavcu prijedloge za izmjenama važećeg Kolektivnog ugovora, od kojih se primarni zahtjev odnosi na povećanje plaća radnicima u toj sindikalnoj podružnici.
Naime, dopisom iz siječnja ove godine sindikati su pokrenuli inicijativu za izmjenama Kolektivnog ugovora kako bi se, uslijed visoke stope inflacije, povećala materijalna prava radnika u Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, te tako umanjio realni pad plaća. Na dosad održana dva sastanka s poslodavcem, sindikati su iznijeli argumentaciju za unapređenje materijalnih prava radnika, kao i određene prijedloge za izmjenama Kolektivnog ugovora.
Sindikati su ujedno istaknuli da je primarni cilj Sindikata u predstojećim pregovorima dodatno zaštititi radnike s niskim plaćama, te su predložili da se uz povećanje osnovice, poveća i stalni dodatak na plaću i to tako da se više poveća iznos stalnog dodatka za radnike s nižim koeficijentima.
Nakon što je zaprimio prijedloge Sindikata, poslodavac će pripremiti određene izračune o mogućnostima povećanja pojedinih materijalnih prava, te je dogovoreno da će za sljedeći sastanak pregovaračkih odbora pripremiti prijedloge modela i mogućnosti za povećanje plaća radnika.