Uskoro novi priručnik o zaštiti na radu

Uskoro novi priručnik o zaštiti na radu
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 30. kolovoza 2018. godine održao radni sastanak s ravnateljem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomirom Begovićem i njegovim suradnicima kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti na provedbi projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Naime, u okviru Projekta su predviđene i projektne aktivnosti koje će provesti Zavod kao projektni partner. Jedna od navedenih aktivnosti je i izrada priručnika „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“, koji će biti sredstvo rada naših sindikalnih povjerenika, ali i izvor svih potrebnih informacija radnicima u grafičkoj industriji i s njom povezanim industrijama u području zaštite na radu koje će im pomoći da radno mjesto učine sigurnim za rad. Na sastanku su predstavnici Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske iznijeli vlastite prijedloge kako u odnosu na sadržaj, tako i u odnosu na strukturu samog priručnika. Očekujemo da bi priručnik bio tiskan do kraja listopada ove godine i distribuiran našim podružnicama i radnicima.
Hoće li najavljeno ukidanje Zavoda ugroziti provedbu Projekta? 
Na sastanku se ujedno razgovaralo i o mogućim posljedicama Zaključka Vlade RH od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kojim se s 1. siječnja 2019. godine predviđa ukidanje Zavoda za unapređenje zaštite na radu i njegovo pripajanje Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, što može predstavljati problem u odnosu na provedbu projektnih aktivnosti, kako u odnosu na obveze Projektnog partnera, tako i u odnosu na planiranu dinamiku provedbe projektnih aktivnosti. Stoga je dogovoreno da se od nadležnih institucija zatraži odgovor o nastaloj situaciji kako bi se pravovremeno osiguralo nesmetano provođenje našeg Projekta, te osigurala provedba seminara iz područja zaštite na radu koji je planiran za veljaču 2019. godine.