Uspjeli smo zadržati sve kolektivne ugovore

Uspjeli smo zadržati sve kolektivne ugovore
Kriza uslijed širenja pandemije Covid-19 dogodila se baš u razdoblju kada su mnogi kolektivni ugovori u našim podružnicama istjecali i kada smo očekivali intenzivno proljeće u kolektivnim pregovorima. Ne samo da je uslijed lockdowna bilo teško, pa čak i gotovo nemoguće, održavati sastanke pregovaračkih odbora, čime smo bili onemogućeni suštinski i kvalitetno pregovarati s poslodavcem, već je i neizvjesna gospodarska situacija zbog smanjenja poslovanja i rada poslodavaca dovela u pitanje razinu prava radnika koja im se jamčila kolektivnim ugovorima koji su istjecali. No, unatoč brojnim poteškoćama s kojima smo se susretali u našem radu, te unatoč lošim gospodarskim prognozama kako na razini države tako i na razini pojedinih poslodavaca, činjenica je da smo uspjeli zadržati kolektivne ugovore u našim podružnicama, te smo radnicima uspjeli osigurati određenu stabilnost u razini njihovih prava za naredno razdoblje koje je samo po sebi neizvjesno jer nitko ne može predvidjeti kako će se ubuduće razvijati zdravstvena i gospodarska situacija s Covidom-19. 
U Narodnim novinama Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s poslodavcem 30. travnja 2020. godine sklopio Aneks VI. Kolektivnom ugovoru kojim je važeći Kolektivni ugovor produžen do 31. prosinca 2020. godine, pa je tako radnicima u nesigurnim vremenima do kraja godine zajamčena važeća razina prava.
U sindikalnoj podružnici Lana – Karlovačka tiskara sklopljen je novi Kolektivni ugovor kojim je zadržana razina prava radnika od prošle godine, što smatramo značajnim doprinosom materijalnoj sigurnosti radnika u predstojećem razdoblju.
Kolektivnim ugovorom u sindikalnoj podružnici Agencija za komercijalnu djelatnost su čak i povećana neka od materijalnih prava radnika, dok će se o plaći radnika razgovarati najesen.
Unatoč poslovnim poteškoćama u kojima se zatekao Tisak plus, produženo je važenje Kolektivnog ugovora na godinu dana, pa je time osigurano da se radnicima ne smanjuje plaća u narednom razdoblju unatoč negativnim posljedicama Covida-19.
Kvalitetni i sustavni kolektivni pregovori su bili onemogućeni i na Hrvatskoj radio-televiziji, pa je i ondje odgođeno unapređenje razine prava radnika kolektivnim ugovorom koje je uvjetovano stupanjem na snagu nove sistematizacije radnih mjesta i to do kraja ove godine. Unatoč brojnim neizvjesnostima u toj sindikalnoj podružnici, radnici su zadržali Kolektivni ugovor i postojeću razinu prava, a pregovori o cjelokupnoj politici plaća se nastavljaju najesen. 
Postojeća razina prava zadržana je i u sindikalnoj podružnici Odašiljači i veze, iako je odgođena isplata pojedinih materijalnih prava do prestanka ugroze izazvane pandemijom bolesti Covid-19.
Koronakriza i nepredviđene okolnosti koje su se dogodile tijekom pregovora dovele su do zastoja kolektivnih pregovora u sindikalnoj podružnici Bakrotisak, DES-u i Radin printu. Očekujemo da će prepreke nastavku naših započetih kolektivnih pregovora u tim sindikalnim podružnicama prestati te da ćemo uskoro nastaviti pregovore u cilju sklapanja kolektivnih ugovora i u tim sindikalnim podružnicama.