Uspostavljena suradnja sa Sindikatom novinara Hrvatske

Uspostavljena suradnja sa Sindikatom novinara Hrvatske
U cilju uspostave suradnje, 6. studenoga 2019. godine predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek sastao se s predsjednicom Sindikata novinara Hrvatske Majom Sever.
Naime, oba sindikata djeluju i imaju svoje članove u mnogim sindikalnim podružnicama, primjerice, Glasu Slavonije, Novom listu, HRT-u, Hanzi Mediji i sl. te je iz navedenoga razloga bilo nužno uspostaviti suradnju oba sindikata kako bi zajednički snažnije djelovali prema poslodavcu u cilju unapređenja prava radnika u zajedničkim sindikalnim podružnicama te kako bi zajednički i sinergijski djelovali na organiziranju radnika u sindikat u podružnicama koje su nam od zajedničkog interesa. 
Oba sindikata su izrazila spremnost i želju za suradnjom te je ujedno dogovorena strategija i dinamika buduće suradnje. Također je dogovoreno da će se uspostavljena suradnja prvi put konkretizirati kroz organiziranje sastanka članova obaju sindikata u sindikalnoj podružnici Glas Slavonije s obzirom na to da su u toj podružnici identificirani problemi na rješavanju kojih je potrebno zajednički djelovati. U razgovorima se spomenula i mogućnost zajedničkog djelovanja na uspostavi sektorskog dijaloga u cilju razgovora o granskom kolektivnom ugovoru za novinare.