Usvojen financijski plan Sindikata za sljedeću godinu

Usvojen financijski plan Sindikata za sljedeću godinu

Predsjedništvo Sindikata grafičara i medija je dana 17. prosinca 2021. godine održalo 8. sjednicu na kojoj se, uzu ostale točke dnevnog reda, razgovaralo o Financijskom planu Sindikata grafičara i medija za 2022. godinu.

Tom je prilikom Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija naglasio da je tekuća kalendarska godina bila u skladu sa financijskim planom, što je pozitivna okolnost, imajući u vidu činjenicu da je ova godina bila izuzetno teška uslijed posljedica Covid 19. Za iduću godinu se planiraju prihodi i rashodi na istoj razini kao i za 2021. godinu, uz posebno pojačan angažman sindikalnih povjerenika na učlanjivanju radnika u Sindikat.

S obzirom da je u vodstvu Samostalnog sindikata HRT-a došlo do promjene vodstva, Predsjedništvo sindikata je za članicu Predsjedništva imenovalo Josipu Bjelajac Jelčić, predsjednicu Samostalnog sindikata HRT-a. U Upravni odbor sredstava solidarnosti Predsjedništvo je imenovalo Davorku Regvat umjesto Jasenke Brigljević, koja je otišla u mirovinu.

Imajući u vidu nerazjašnjenu situaciju sa posljedicama neposjedovanja COVID potvrda od strane necijepljenih radnika u kontekstu provedbe Odluke Stožera civilne zaštite o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja na COVID19 radnika zaposlenih u tvrtkama i ustanovama, čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Hrvatska odnosno lokalna i regionalna samouprava, donesenu 12. studenoga 2021. (NN 121/2021), Predsjedništvo je raspravljalo o postupanju sindikata u navedenoj situaciji, te je prihvatilo i potvrdilo stavove i hodogram postupanja Sindikata u datoj situaciji. Tom je prilikom istaknuto da se sindikat neće miješati u odluku o cijepljenju, ali da će štititi svakog člana u slučaju negativnih posljedica činjenice da radnik nije u mogućnosti ispoštovati odluke Stožera.

Predsjedništvu je ujedno izložena trenutna teška poslovna situacija u Tiskari Vjesnik. Zaključeno je da će se sindikat i dalje vršiti pritisak na vlasnika kako bi se donijele odgovarajuće odluke koje bi bile najpovoljnije za poslovnu situaciju Tiskare Vjesnik, te da će se i dalje pozorno pratiti situacija i sukladno tome donositi odluke.  U slučaju da se u narednom razdoblju donesu odluke u smjeru kontrolirane likvidacije te tvrtke, Sindikat će poduzeti sve odgovarajuće pravne korake kako bi se radnicima omogućilo da u takvim uvjetima ostvare maksimum svojih prava.

Predsjedništvo je ujedno informirano o stanju kolektivnih pregovora u 2021. godini, o aktivnostima koje se poduzimaju u cilju jačanja sektorskog socijalnog dijaloga te o pregovorima oko Zakona o radu.

Predsjedništvo 2

Navedena sjednica bila je i prigoda da se razgovara o rezultatima organiziranja u 2021. godini. Predsjedništvo je zadovoljno činjenicom da se organiziranje članova u sindikat stavilo u fokus rada Sindikata te da su ovogodišnji rezultati učlanjivanja izuzetno dobri imajući u vidu tešku godinu uslijed posljedica pandemije COVID 19. No, Predsjedništvo je također zaključilo da ima i dalje prostora za učlanjivanje i da se angažman sindikalnih povjerenika u tome cilju mora i dalje nastaviti.

Što se tiče Susreta, Predsjedništvo je primilo na znanje informaciju da je rezerviran termin održavanja Susreta u svibnju sljedeće godine u terminu od 19.-22.05.2022. u Malom Lošinju, no održavanje susreta će ovisiti o tada važećoj epidemiološkoj situaciji. No, kako bi se pravovremeno procijenila zainteresiranost članova Sindikata za sudjelovanje na 41. susretima Sindikata grafičara i medija, sindikalne podružnice će početkom sljedeće godine do veljače ispitati zainteresiranost članova sindikata za sudjelovanjem, odnosno hoće li poslodavci pustiti radnike na susrete odnosno hoće li biti spremni snositi trošak sudjelovanja njihovih radnika na susretima. Ovisno o iskazanom interesu i odazivu članova sindikata za Susrete, donijet će se odgovarajuće odluke o održavanju i provedbi samih Susreta.