Uz kadrovske promjene nastavljamo kontinuiran rad i aktivnosti

Uz kadrovske promjene nastavljamo kontinuiran rad i aktivnosti

Materijalno-financijsko poslovanje za 2023. godinu, promjene u Stručnoj službi Sindikata, seminari za sindikalne povjerenike i aktiviste te 43. Susreti, glavne su točke 4. sjednice Predsjedništva Sindikata grafičara i medija održane 15. veljače 2024. u Domu našeg Sindikata u Zagrebu.

Uredno materijalno-financijsko poslovanje u 2023. godini

Voditeljica materijalno financijskog poslovanja Agneza Novački je iznijela izviješća o pregledu financijsko-materijalnog poslovanja u 2023. godini. Prihodi od članarine su povećani za 5% u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica inflacije i rasta plaća, ali i dalje blagog pada broja članova. Ostali prihodi ostvareni su sukladno planu. Funkcionalni rashodi su ostvareni 19% više u odnosu na prethodnu godinu, a najveća razlika je nastala zbog dodatnih troškova u realizaciji Kongresa Sindikata održanog predmetne godine.

Članovi su koristili pomoći iz Fondova kojima raspolaže Upravni odbor sredstava solidarnosti, a u znatnim iznosima koristili su i kratkoročne pozajmice. Sindikalne podružnice su najviše sredstava trošile na isplatu pomoći članovima, na potpore povodom blagdana, na sportske susrete, te na obrazovanje i seminare. Podružnice moraju obratiti pažnju da dugoročno mogu trošiti onoliko koliko i prihoduju.

Duje Perdijić, predsjednik Nadzornog odbora izvijestio je da se Nadzorni odbor Sindikata sastao prije sjednice Predsjedništva. Prema nadzoru tog tijela poslovanje u protekloj godini bilo uredno te je predložio Predsjedništvu usvajanje izviješća.

Predsjedništvo je usvojilo završni račun za 2023. godinu kao i izviješće  Upravnog odbora sredstava solidarnosti. Viškovi i manjkovi iz ranijih godina s ostvarenim viškovima odnosno manjkovima prohoda u 2023. godini prenose se u 2024. godinu u korist odnosno na teret sredstava za redovno poslovanje.

 Promjene u Stručnoj službi Sindikata

Predsjednik Sindikata Darije Hanzalek je izvijestio kako kolegica Matea Mikić s krajem veljače 2024. odlazi s pozicije voditeljice radno-pravne zaštite kod drugog poslodavca. Stoga je ovo bio trenutak da se povede šira rasprava Predsjedništva o tome koliko Sindikat može biti atraktivan poslodavac što se tiče uvjeta rada, ali i o tome što podružnice i povjerenici trebaju od stručne službe i kako bi ona trebala ubuduće izgledati.

Početno je zaključeno da je za poslove radno-pravne zaštite i kolektivnog ugovaranja dovoljan jedan izvršitelj. Opcije traženja kandidata su se razmatrale u dva smjera; tražiti pravnika odnosno stručnjaka koji će biti spreman u dijelu poslova spustiti se i na jednostavniju razinu pojedinih poslova na području administriranja, organiziranja i rada s podružnicama, ili pak tražiti osobu šireg pogleda možda i niže spreme koja može preuzeti dio tajničkih poslova, dodati tome aktivniji rad s povjerenicima kao organizator i raditi jednostavnije zadatke iz radnog prava, a možda dijelom i pregovarati, dok zastupanje na sudu kada ga ima može vršiti odvjetnik. U toj drugoj opciji to može biti i netko iz naše organizacije. U bogatoj raspravi većina članova predsjedništva je iskazala prvi stav da treba pokušati na ove poslove zaposliti pravnika odnosno stručnjaka kojem bi poslovi radno-pravne zaštite i kolektivnog pregovaranja bili primarni poslovi, ali uz uvjet da bude fleksibilan i spreman preuzeti i jednostavnije organizacijske poslove gdje je to potrebno. Predsjedništvo je među svojim članovima imenovalo komisiju za raspisivanje natječaja i odabir novog radnika na radno mjesto voditelj/ica radno-pravne zaštite i kolektivnog pregovaranja, a natječaj će biti raspisan ovih dana.

Uz navedeno, valja spomenuti da je član predsjedništva Danko Tresić Pavičić potpisao sporazumni raskid ugovora o radu s poslodavcem DES – Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, pa će biti potrebno u narednom razdoblju kooptirati novog člana predsjedništva umjesto njega.

 Seminari za sindikalne povjerenike i aktiviste

Seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste u razdoblju 8.-10. ožujka 2024. u Hotelu Kaj u Mariji Bistrici kojeg je potvrdilo Predsjedništvo već je u međuvremenu i održan. Kako je predviđeno, sudjelovalo je 30-tak sindikalnih povjerenika i aktivista. Seminar je podijeljen na tri teme: Stres na radnom mjestu – Izvori, posljedice i suočavanje, uz to i Komunikacijske vještine u radnoj sredini, a zadnji dio seminara čini Zakon o radu – Pub Kviz. Sudionici ovog seminara bili su vrlo zadovoljni njegovim konceptom.

Sličan seminar održati će se ponovno u Mariji Bistrici od 12. do 14. travnja 2024. godine za povjerenike i aktiviste najveće sindikalne podružnice Tisak. Prvi dio biti će proveden u socijalnom dijalogu s predstavnicima poslodavca, a drugi dio činiti će provjera znanja kroz Pub kviz o Zakonu o radu.

Imenovanje organizacijskog odbora za 43. Susrete

U pripremi 43. Susreta radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima, koji će se održati od 6. do 9. lipnja 2024. godine u Zatonu imenovan je Organizacijski odbor u sljedećem sastavu: Darije Hanzalek, Suzana Žaja, Petra Miškulin Štefek, Zoran Kveder, Dino Matezić, Milena Šimundić, Maja Vidaković, Josipa Jelčić Bjelajac, Josipa Kukec, Ana-Marija Presečan i Davorka Regvat.

Prva sjednica Organizacijskog odbora biti će u travnju, a u međuvremenu upravo su poslani pozivi na 43. Susrete u sve podružnice.