VAŽNA OBAVIJEST -Obustaviti sve uplate Sindikatu putem Centar banke, a vršiti ih putem Raiffeisen banke

VAŽNA OBAVIJEST -Obustaviti sve uplate Sindikatu putem Centar banke, a vršiti ih putem Raiffeisen banke

Dana 3. rujna 2013. godine savjet Hrvatske narodne banke donio je Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Centar bankom d.d. Zagreb. Posljedica takve odluke je blokada rada Banke i njezinog poslovanja s klijentima, a među kojima je bio i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Dana 4. rujna 2013. godine Hrvatska narodna banka donijela je Rješenje br. 196-020/09-13/BV o nedostupnosti depozita, čime je sukladno članku 2. a st. 2. Zakona o osiguranju depozita nastao osigurani slučaj. Svi priljevi nakon toga nisu osigurani, te je Centar banka obavijestila svoje klijente, pa tako i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, da sve očekivane priljeve preusmjere na račune otvorene u drugim financijskim institucijama.

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske promptno je uputio zamolbu i uputu svim svojim poslovnim partnerima da odmah obustave sva svoja plaćanja prema Sindikatu putem Centar banke, jer je izgledno da će zbog stečaja Centar banke ta sredstva biti nepovratno izgubljena.

Stoga i ovim putem još jednom ponavljamo uputu da se sva buduća plaćanja prema Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske vrše na naš račun otvoren kod RAIFFEISEN BANKE IBAN HR5524840081105607978, te posebice da se i obustave anuiteta članova po sindikalnim kreditima ubuduće uplaćuju na isti račun IBAN HR5524840081105607978 uz poziv na broj partije kredita.

Sva sredstva u sustavu individualnog kreditiranja naših članova isključivo su sredstva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, koja je Sindikat plasirao svojim članovima temeljem Ugovora o obavljanju poslova u ime i za račun sklopljenim još 1998. godine, a koji ugovor je s Centar bankom sada raskinut. U sustavu individualnog kreditiranja naših članova kreditor i vjerovnik povrata vlastitih sredstava je isključivo Sindikat, dok je Centar banka obavljala samo tehničke poslove, plasiranja i povrata sredstava, a koje s obzirom na nove okolnosti ona više nije u stanju obavljati.

Imajući u vidu sve dosadašnje pozive koji su već upućeni, ako poslovni partneri i dužnici kredita suprotno njima i dalje nastave uplaćivati sredstva kojima smo vjerovnik na račune kod Centar banke, smatrati ćemo da takvim uplatama predmetne obveze nisu niti podmirene ili ćemo biti prisiljeni tražiti naknadu štete.

Valja napomenuti da se s obzirom na prestanak poslovanja s Centar bankom, očekuje da će sustav individualnog kreditiranja sa izdavanjem kredita zastati na nekoliko tjedana, dok se ne riješe tehnički problemi i isti sustav ne uspostavi s drugom poslovnom bankom. Povrat plasiranih i dospjelih kredita ne zastaje, nego ga samo valja izvršiti na novi naprijed navedeni račun.

Molimo sve da vode računa o navedenom, kako bi se izbjegla šteta i za Sindikat i za naše članove.