Važna obavijest za sve bivše radnike Glasa Istre Trgovina!

Važna obavijest za sve bivše radnike Glasa Istre Trgovina!

Nastavno na prethodne obavijesti možemo izvijestiti da smo došli do saznanja da je Trgovački sud u Rijeci u stečajnom postupku nad dužnikom GLAS ISTRE TRGOVINA d.o.o. Pula, Trg I. istarske brigade 10, nakon ispitnog ročišta održanog 22. svibnja 2015. godine, dana 12. lipnja 2015. godine donio pisano rješenje kojim su utvrđene tražbine vjerovnika s predmetnog ročišta.

Prema saznanjima do kojih smo došli uvidom u E-oglasnu ploču na Internet stranicama Trgovačkog suda u Rijeci te koje smo dobili u telefonskom razgovoru sa sutkinjom, predmetno Rješenje kojim su utvrđene tražbine vjerovnika i radnika kao vjerovnika prvog višeg isplatnog reda objavljeno je 16. lipnja 2015. godine na oglasnim pločama istog suda.

Na poseban upit hoće li uskoro biti doneseno dodatno rješenje u dijelu potraživanja radnika koji se ostvaruje prema Agenciji za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, rečeno nam je da takvo rješenje najvjerojatnije neće biti doneseno, te da se krene u postupak prema Agenciji po ovom postojećem rješenju, a zaključujemo da na stečajnoj upraviteljici ostaje da prema Vama i Agenciji otklanja nejasnoće izazvane djelomičnim utvrđenjem tražbina pojedinih radnika (s obzirom da ih nije osporila). 

Rok za prijavu tražbina Agenciji za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca iznosi 30 dana, ali počinje teći tek od isteka trećeg dana od dana objave rješenja o utvrđivanju tražbina na oglasnoj ploči trgovačkog suda.

Stoga možemo zaključiti da rok za prijavu osiguranih tražbina radnika prema Agenciji počinje teći 20. lipnja 2015. godine i traje 30 dana.

Na direktan upit stečajna upraviteljica je izjavila da ona neće podnositi prijave Agenciji u ime radnika, pa prijave Agenciji radnici moraju podnositi sami!

Tražbine se ne smiju prijavljivati niti prije niti iza roka, jer će zahtjev radnika biti odbačen. Ako ste već podnijeli zahtjev prerano, ponovite ga ponovno unutar roka, jer ćete inače ostati bez osiguranih potraživanja, kao i da ste zakasnili s prijavom! 

Također savjetujemo da se prijave podnose u početku roka (ali ne baš prvi dan), kako biste na vrijeme mogli prikupiti dokumentaciju, te izvršiti dopune i ispravke bude li potrebno. Svakako nemojte čekati posljednje dane, niti kraj roka.

Ponavljamo da jamčene tražbine radnika od Agencije za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca u pravilu ostvaruju radnici koji su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka ili do tri mjeseca prije toga još bili u radnom odnosu kod poslodavca, a stečaj je otvoren 28. siječnja 2015. godine.

U većini slučajeva se radi o posljednje tri minimalne plaće i polovini zakonske otpremnine (otpremnine – ako je radni odnos prestao poslovno ili osobno uvjetovanom otkazom od strane poslodavca). Iznimno, pravo na naplatu neisplaćene pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ima radnik bez obzira kada mu je prestao radni odnos. Detaljnije se o ovome pokušajte informirati i neposredno s Agencijom prema kontaktima navedenim u nastavku.

Postupak osiguranja potraživanja pokreće radnik, podnošenjem Zahtjeva o ostvarivanju prava u slučaju stečaja poslodavca na obrascu RPS-01. Obrazac je sastavni dio Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca, a dostupan je i na web stranici Agencije. Zahtjev se podnosi izravno Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, Zagreb, Frankopanska 11, ili neposredno područnoj službi HZZ u mjestu sjedišta poslodavca (ili njegove registrirane poslovne jedinice) što Vam zbog neposrednog kontakta vjerojatno može više odgovarati.

Formular i dio dokumentacije kojim raspolaže podnosi radnik, zahtjev mora biti potpisan, a drugi dio osigurava poslodavac odnosno stečajni upravitelj.

Dodatne informacije o postupku, formularu zahtjeva i traženoj dokumentaciji dostupne su na web stranici
www.aorps.hr
, telefonima 0800 200 072, 01 4820 130, ili e-mail:
aorps@aorps.hr
 

Prije i nakon podnošenja zahtjeva kontaktirajte Agenciju da biste pravovremeno sve provjerili trebate li što ispraviti ili dopuniti.

Molimo da o ovome izvijestite što veći broj prijašnjih kolega s kojima imate kontakte i za koje smatrate da također ostvaruju ova prava, bez obzira na članstvo u sindikatu, jer je pitanje od velike važnosti i za ostale radnike dužnika.