Vjesnik Tiskara – 61,3% radnika protiv

Vjesnik Tiskara – 61,3% radnika protiv
Nakon intenzivnih kolektivnih pregovora koji su se provodili tijekom ožujka ove godine, te održanih sastanaka sindikalnih grupa na kojima su članovi sindikata dobili informacije o sadržaju i tijeku kolektivnih pregovora, 3. i 4. srpnja 2019. godine  Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske proveo je među radnicima postupak izjašnjavanja članova sindikata i radnika u sindikalnoj podružnici Vjesnik Tiskara o prihvatljivosti razine prava koju poslodavac u ovom trenutku predlaže urediti novim kolektivnim ugovorom. Na glasovanje se ukupno odazvalo 57% radnika, a od toga je 56% bilo članova sindikata. 61,3%  radnika je glasalo protiv potpisivanja Kolektivnog ugovora u sadržaju na koji je u ovome trenutku pristao poslodavac.
O ishodu provedenog referenduma Sindikat grafičara je obavijestio poslodavca. Jednako tako, a s obzirom na to da su radnici u podružnici Vjesnik Tiskara većinom odbili predloženi tekst novog Kolektivnog ugovora, Sindikat grafičara nije od radnika dobio mandat da potpiše Kolektivni ugovor u sadržaju koji bi u ovome trenutku bio prihvatljiv poslodavcu.
Treba naglasiti da su kolektivni pregovori u Vjesnik Tiskari bili u prvom redu usmjereni na definiranje i transparentno uređenje postojeće razine prava radnika, ali i na njihovo unapređenje gdje je to moguće. Ključna pitanja na koja su se u pregovorima usmjerili razgovori Sindikata i poslodavca uključivala su: plaću radnika, dodatke na plaću, jubilarnu nagradu, otpremninu i ostala materijalna prava radnika (uskrsnica, božićnica, regres, dar za djecu). 
S obzirom na sve navedeno kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor i dalje ostaju otvoreni i nadamo se da će se uskoro nastaviti u cilju postizanja dogovora s kojim bi radnici bili zadovoljni.