Vjesnik Tiskara – Položaj radnika nije se popravio

Sindikat ponovio inicijativu poslodavcu za početak kolektivnog pregovaranja

Vjesnik Tiskara – Položaj radnika nije se popravio

Sindikat ponovio inicijativu poslodavcu za početak kolektivnog pregovaranja!

Krajem travnja ove godine Sindikat grafičara i medija uputio je poslodavcu inicijativu za nastavak kolektivnih pregovora za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike u sindikalnoj podružnici Vjesnik Tiskara.

Prva inicijativa je upućena još 23. kolovoza 2019. godine te 8. studenoga 2019. godine kad je poslodavcu predložen nastavak kolektivnih pregovora imajući u vidu činjenicu da u postupku ratifikacije prijedloga Kolektivnog ugovora (koji je Sindikat proveo početkom srpnja 2019. godine), radnici Vjesnika d.d. nisu prihvatili Kolektivni ugovor u predloženom sadržaju i s predloženom razinom prava.

Tom prilikom Sindikat je od poslodavca zatražio prijedlog termina zajedničkog sastanka, kako bi u duhu zajedničke konstruktivne suradnje dogovorili tekst Kolektivnog ugovora koji će u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti prijedloge i zahtjeve radnika Vjesnika u odnosu na razinu pojedinih materijalnih prava.

No, imajući u vidu tadašnju poslovnu situaciju, kao i situaciju uzrokovanu pandemijom covid-19 tijekom 2020. godine zastalo se s pregovorima očekujući stabilizaciju situacije uzrokovanu pandemijom.

Imajući u vidu činjenicu da se u tom razdoblju materijalni položaj radnika u toj sindikalnoj podružnici nije popravio, Sindikat grafičara i medija zatražio je od poslodavca hitno održavanje zajedničkog sastanka kako bi se dogovorila dinamika pregovora u cilju postizanja konsenzusa oko razine prava koja bi i radnicima Vjesnika i poslodavcu bila prihvatljiva.

Očekuje se da bi se pregovori mogli nastaviti početkom lipnja ove godine.