Vjesnik tiskara – Sporni članak

Vjesnik tiskara – Sporni članak

Pregovori o sadržaju novog kolektivnog ugovora su gotovo završeni. Sporan je ostao članak o otpremnini pri poslovno uvjetovanom otkazu. Nadamo se i njegovom rješenju.

Vezano na taj članak, ali i na cijeli kolektivni ugovor, sazvano je radničko vijeće s dnevnim redom kojim je predviđeno davanje informacija o radu radničkog vijeća i radu Sindikata na pregovorima i dogovoru oko novog kolektivnog ugovora. U kratkom pregledu dana su dosadašnja zbivanja od otkaza kolektivnog ugovora te stava Sindikata da se nakon drastičnog smanjenja prava kroz Pravilnik o radu ne potpisuje kolektivni ugovor pa sve do ovih pregovora koji su počeli krajem prošle godine. Prisutni su potom upoznati sa sadržajem i pojedinim odredbama koje su dogovorene u novom kolektivnom ugovoru. Neka prava su vraćena ili podignuta na razinu veću nego u Pravilniku o radu, a neka su za sada ostala nepromijenjena. Najveću diskusiju i niz razmišljanja izazvao je članak o otpremnini pri poslovno uvjetovanom otkazu. Naime, Nadzorni odbor donio je odluku da se otpremnina u tom slučaju isplaćuje u iznosu daleko većem nego po slovu Zakona o radu, osim toga obvezao je direktora da tu odluku ugradi i u članak Pravilnika o radu, što je i učinjeno. Ugradnja ovakve otpremnine u kolektivni ugovor poslodavcu predstavlja problem jer to nije jednostrani akt i njegove izmjene i dopune ili otkazivanje je drugačije regulirano nego u ostalim aktima, dok istovremeno radnicima pruža veću sigurnost. Dosadašnja neprimjena te odluke ima dvije strane, nema većih otpuštanja jer su otpremnine velike i sadašnje poslovanje bi ih teško izdržalo, i s druge strane, nezadovoljstvo radnika što si odlaskom ne mogu ostvariti veće otpremnine. Zadovoljiti sve, bit će nemoguće.