Vjesnik, Zagreb – Davor Filipčić novi glavni povjerenik

Vjesnik, Zagreb – Davor Filipčić novi glavni povjerenik

Krajem listopada 2014. godine održana je izborna skupština Sindikalne podružnice Hrvatska tiskara, koju čine radnici zaposleni u Tiskari Vjesnik iz Zagreba. Uz činjenicu da se ovih dana provode redovni izbori u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, izbori u ovoj podružnici bili su nužni i zbog toga što je uslijed loše poslovne pozicije poslodavca, smanjenja broja zaposlenih i smanjenja prava radnika, odljev radnika pa i dijela sindikalnih aktivista bio izrazit u posljednje dvije godine. U kolovozu ove godine prestao je i radni odnos i funkcija dugogodišnjem glavnom sindikalnom povjereniku Aleksandru Žaji. Stoga je svakako trebalo provesti izbore, kako bi se preustrojilo vodstvo sindikalne podružnice, što je i preduvjet za njezin daljnji rad.

U pripremi izborne skupštine odlučeno je da će se provesti izbori povjerenika podijeljeno u pet odjela u kojima radnici rade te da će se provesti i izbor za glavnog sindikalnog povjerenika na razini cijele podružnice. Svi izbori za povjerenike po odjelima, i za glavnog povjerenika, provedeni su tajnim glasovanjem na posebnim glasačkim listićima uz izborni odbor.

U izborima po odjelima bilo je i više kandidata, u jednom odjelu čak šest. U konačnici su izabrani sljedeći sindikalni povjerenici i njihovi zamjenici: Goran Gomerčić kao sindikalni povjerenik u odjelu Dorada te njegova zamjenica Ljiljana Vukšić; Dražen Vuković kao sindikalni povjerenik u odjelu Novinska rotacija te njegova zamjenica Snježana Valjak; Ivan Jurina kao sindikalni povjerenik u odjelu Održavanje i zajedničke službe te njegov zamjenik Tomislav Oršić; Krešimir Kostelac kao sindikalni povjerenik u odjelu Revijalna rotacija te njegov zamjenik Goran Janđel; Dalibor Dundović kao sindikalni povjerenik u odjelu Tisak iz arka i grafička priprema te njegov zamjenik Branko Kopeti.

Uz kandidate Franju Trčaka i Mirka Mileševića, uz većinu glasova članova za glavnog povjerenika podružnice izabran je Davor Filipčić.

Mnogi izazovi pred povjereništvom

Dana 11. studenoga 2014. godine održan je zajednički sastanak na kojem je prisustvovao dio izabranih povjerenika te predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić. Na sastanku su raspravljeni upiti vezano uz tijek izbora te je potvrđena regularnost izbora.

U daljnjoj raspravi zaključeno je da podružnicu čekaju mnogi izazovi. Naime, uz sve mjere štednje koje su učinjene na štetu radnika, poslovanje društva i dalje je vrlo loše. Čini se da uprava ne ulaže dovoljno energije prema povećanju opsega posla, već upravo suprotno, čak se teži i eliminiranju poslova koji nisu procijenjeni profitabilnima. Smanjenje opsega posla može opet voditi smanjenju broja radnika, s čime se predstavnici radnika ne slažu. Također valja pokušati vratiti kolektivni ugovor ili barem dio smanjenih prava, što će biti težak dugoročni zadatak. Zaključeno je i kako u zastupanju interesa radnika valja pokušati ostvariti kvalitetnu suradnju između povjereništva sindikalne podružnice i radničkog vijeća, a u koju svrhu će biti iniciran zajednički sastanak.