Vlada je usvojila Nacionalni program reformi

Vlada je usvojila Nacionalni program reformi
Vlada Republike Hrvatske je donijela Nacionalni program reformi koji se donosi u okviru Europskog semestra, a njime su definirani prioriteti i mjere ekonomske politike te mjere za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. koje će Republika Hrvatska (RH) provoditi u narednih 12 do 18 mjeseci. RH je reformske prioritete utvrdila u odnosu na tri cilja: održivi gospodarski rast i razvoj, povezivanje obrazovanja s tržištem rada i održivost javnih financija. Ostvarivanju navedenih ciljeva pridonijet će provedba 25 mjera ekonomske politike grupiranih u 10 reformskih prioriteta, kao što su unaprjeđenje poslovnog okruženja, investicijska politika okrenuta budućnosti, unaprjeđenje javne uprave, poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom. 
Programom reformi se planira provesti obrazovanje i osposobljavanje u skladu s potrebama tržišta rada i podrazumijeva reformu općeg i strukovnog obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje te učinkovito i relevantno visoko obrazovanje. Planira se unaprjeđenje sustava socijalne skrbi, što uključuje aktivnosti usmjerene na uspostavu jedinstvenog sustava socijalnih naknada koji će omogućiti transparentnost podataka o socijalnim naknadama isplaćenih na nacionalnoj i lokalnoj razini. Kada je riječ o postizanju ciljeva strategije Europa 2020., RH je utvrdila 10 mjera za postizanje nacionalnih ciljeva strategije Europa 2020., u pet područja: zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene i energetska održivost, obrazovanje te smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.
No ono što je problem jest činjenica da se Nacionalnim programom reformi ne planiraju provesti reforme koje se odnose na ključna pitanja na koja je upozorila Europska komisija kao što su rad na crno i segmentacija tržišta rada.