Vraća se državni inspektorat

Vraća se državni inspektorat
Vlada priprema novi zakon o inspekcijama u gospodarstvu kojim će se sve inspekcijske službe, četiri godine od ukidanja Državnog inspektorata, ponovno vratiti pod isti krov. 
Ponovno objedinjavanje inspekcijskih službi mogli bi pozdraviti sindikati. Kada je 2013. godine pripremano gašenje Državnog inspektorata, posebno su sindikati izražavali protivljenje zbog činjenice da će inspektori rada i zaštite na radu djelovati u okviru resornog ministarstva rada, što je suprotno međunarodnoj konvenciji koja se tiče inspekcija, a koja naglašava neovisnost rada takve službe. Ministarstvo gospodarstva koje priprema objedinjavanje različitih inspekcija (rada, zaštite na radu, sanitarne, turističke…) smatra da će se s njihovim objedinjavanjem povećati učinkovitost, smanjiti broj nadzora i ujednačiti pristup inspekcija pri poduzimanju upravnih i kaznenih mjera.