Zahtjeva se strateška odluka države o budućnosti Vjesnika

Zahtjeva se strateška odluka države o budućnosti Vjesnika

Zahtjeva se strateška odluka države kao većinskog vlasnika o budućnosti Vjesnika poruka je sa sastanka održanog 10. rujna 2021. godine sa Upravom Vjesnika. Sastanak je inicirao Sindikat grafičara i medija kako bi se sa poslodavcem raspravila aktualna poslovna situacija Vjesnika koja je zbog određenih poslovnih odluka korisnika usluga tog trgovačkog društva nepovoljna i ne pruža dobre temelje za daljnje pozitivno poslovanje Vjesnika.

Problematika uspješnog, kontinuiranog i održivog poslovanja Vjesnika provlači se već godinama, no država kao vlasnik naprosto nema niti jasnu viziju niti odlučnosti u donošenju potrebnih odluka kako bi osigurala održivost i uspješnost poslovanja tog trgovačkog društva, a uslijed čega najviše ispaštaju radnici.

Direktor Vjesnika Ilija Nedić upoznao je predstavnike Sindikata grafičara i medija sa aktualnom poslovnom situacijom kao i prijedlozima i scenarijima Uprave društva o aktivnostima koje je potrebno poduzeti odmah pa i u skoroj budućnosti kako bi se osigurao opstanak i uspješnost poslovanja Vjesnika. No, sve daljnje planove i aktivnosti koči inertnost države kao vlasnika koja nije u stanju donijeti odgovarajuće strateške odluke o budućnosti ove tvrtke.

Nakon što se Uprava društva obrati nadležnim resornim ministarstvima kako bi potaknula vlasnika na donošenje strateški važnih odluka za budućnost ove tvrtke, Sindikat grafičara i medija će također zahtijevati od predstavnika resornih ministarstva održavanje zajedničkog sastanka sa svim nadležnim institucijama kako bi se vlasnik odlučio donijeti strateške odluke koje će osigurati radnicima određenju izvjesnost o budućnosti te tvrtke pa samim time izvjesnost i o budućnosti njihovog radno pravnog statusa toj tvrtki.