ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Prevencija stresa

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Prevencija stresa

Novi Zakon o zaštiti na radu stupio je na snagu 19. lipnja 2014. godine. Ovim zakonom osniva se Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

Zakonom se prvi put uvode odredbe o mjerama zaštite radnika od psihosocijalnih rizika (stres) i psihofizičkih napora na radu, u cilju prevencije i edukacije svih sudionika u procesu. Prevencija stresa na radu pitanje je koje već niz godina predstavlja neizbježnu temu na razini Europske unije pa je u tom smislu između socijalnih partnera na EU razini potpisan i Okvirni sporazum o stresu na radu.

Prema odredbama Zakona, ako postoje naznake stresa na radu ili u svezi s radom, koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje i loša komunikacija, poslodavac je obvezan posebnu pozornost usmjeriti na organizaciju rada i radnih postupaka, radne uvjete i okolinu, komunikaciju i subjektivne čimbenike.

Radnici su, pak, obvezni postupati prema uputama poslodavca za sprječavanje, uklanjanje ili smanjivanje stresa na radu ili u vezi s radom. Oni i njihovi predstavnici dužni su surađivati s poslodavcem u svezi navedenoga.

Zakon ne propisuje prekršajne odredbe za nepridržavanje odredbi kojima se regulira ovo pitanje jer je koncept zakonodavca zasnovan na edukaciji svih dionika i prevenciji posljedica stresa.

Snimanje kamerama pod povećalom

Novo u Zakonu su i odredbe o korištenju nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu kojima poslodavac može nadzirati događanja u radnim prostorima u kojima se obavlja rad. Što se tiče provedbe primjene Zakona o zaštiti na radu, inspektori rada mogu određivati i upravne mjere ostvarenje kojih se osigurava visokim prekršajnim sankcijama.

Cjelovitost teksta Zakona moći će se iščitati tek nakon što se donesu svi podzakonski akti.