Započeli kolektivni pregovori u URIHO-u za povećanjem plaće

Započeli kolektivni pregovori u URIHO-u za povećanjem plaće

Na inicijativu tri sindikata u Ustanovi za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem – URIHO, odnosno Sindikata zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske, Sindikata invalida Hrvatske i Sindikata grafičara i medija dana 20. siječnja 2023. godine održan je prvi sastanak sindikata s poslodavcem na kojem je sindikalna strana prezentirala poslodavcu prijedlog i argumentaciju za povećanje plaće radnicima u toj sindikalnoj podružnici.

Sindikalna strana je poslodavcu predložila izmjene važećeg Kolektivnog ugovora na način da se poveća plaća radnicima, a kako bi se na taj način ublažili negativni učinci visoke inflacije, pa time i realni pad plaća radnika.

Ravnateljica URIHO-a Sanja Major izrazila je razumijevanje za iznijete zahtjeve sindikata, te je istaknula da poslodavac prepoznaje potrebu povećanja plaća radnika, no da, s obzirom da je Grad Zagreb vlasnik Ustanove, odluka o povećanju plaće se mora donijeti u suradnji sa predstavnicima gradske vlasti.

Dogovoreno je da će ravnateljica skrenuti pozornost predstavnicima gradske vlasti da je pokrenuta inicijativa od strane sindikata za povećanjem plaće u URIHO-u, te će, nakon obavljenih razgovora organizirati zajednički sastanak sa sindikatima kako bi se razgovaralo o modalitetima povećanja plaće radnika u toj sindikalnoj podružnici.