Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati na temelju obilježja i informacija koja su specifična za njezin identitet. Osobni podaci potrošača su: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, OIB, osobna fotografija, podaci o računima u banci i kreditnom zaduženju.
Opća uredba o zaštiti podataka
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja će se primjenjivati izravno u svim državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. g. ima za cilj pružiti građanima/potrošačima kontrolu nad njihovim osobnim podacima i stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj uniji.
Nova pravila Uredbe proširit će postojeća prava potrošača i omogućiti im veći nadzor i stvarnu kontrolu nad njihovim osobnim podacima. Potrošačima će se omogućiti lakši pristup njihovim podacima te će se na jasan i razumljiv način moći informirati o tome kako i u koju svrhu se obrađuju njihovi podaci. Imat će pravo znati koliko dugo se njihovi podaci čuvaju, tražiti ispravljanje i brisanje osobnih podataka ili podnijeti prigovor. Novim pravilima se propisuje da potrošač treba eksplicitno dati svoj pristanak za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka. Bitno je napomenuti kako potrošač ima pravo usprotiviti se daljnjoj obradi podataka osobito kada se radi o izravnom marketingu.
Najčešća pitanja potrošača

Razni davatelji usluga od mene traže OIB kao i osobnu iskaznicu u svrhu kopiranja. Je li to zakonito? – Postoji širok krug ovlaštenika koji imaju pravo prikupljati OIB (banka, teleoperateri, plinara). Međutim, prilikom kupnje proizvoda široke potrošnje, usluga za uljepšavanje, kao i prilikom uzimanja kartica pogodnosti, nije uputno davati OIB. Što se tiče kopiranja osobne iskaznice, to je potrebno u svrhu uspostave i realizacije poslovnog odnosa, tj. nedvojbene identifikacije potrošača i sprječavanja mogućih zamjena identiteta.

Na e-mail adresu dobivam newslettere bez svoje privole. Smiju li trgovci bez moje privole slati newslettere na moj e-mail? – Zabranjeno je slanje e-mail poruka u kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljatelja. Bitno je znati da potrošači imaju pravo u svakom trenutku uskratiti privolu za slanje newslettera.

Trgovci od mene traže veliki opseg osobnih podataka u svrhu izdavanja kartice pogodnosti. Je li nužno takvo postupanje trgovaca? – Osobni podaci koje kupac dobrovoljno daje na pristupnici u svrhu izdavanja kartice pogodnosti smiju se prikupljati samo u nužnom opsegu koji je potreban za ispunjenje posebne, izričite i zakonite svrhe. U protivnom, radi se o prekomjernom prikupljanju osobnih podataka koje nije zakonito.

Na broj telefona učestalo primam pozive trgovaca koji nude različite proizvode i usluge. Je li to moguće spriječiti? – Ako ne želite da vas trgovci kontaktiraju kako bi vam prodali neku uslugu ili proizvod preko telefona, možete svoj telefonski broj upisati u Registar „NE ZOVI“.

Online trgovine traže od mene da im preko e-pošte dostavim broj kreditne kartice. Je li sigurno postupati na takvo traženje? – Takvo postupanje ni u kojem slučaju nije pouzdano niti sigurno te nije uputno brojeve kreditnih kartica dostavljati preko e-pošte.