Zdravo radno mjesto ključ je duljeg ostanka u svijetu rada

Zdravo radno mjesto ključ je duljeg ostanka u svijetu rada
Pravo na zdravlje je ljudsko pravo, a zdravlje i rad neodvojivo su povezani: zdravo radno okruženje ključno je za psihičko i fizičko zdravlje čovjeka.
Hrvatske vlasti se hvale provedenom mirovinskom reformom, koja će veliku većinu radnika prisiliti da rade do 67. godine, a ostale kazniti nižim mirovinama zbog ranijeg umirovljenja, no istovremeno žmire pred vrlo jasnim činjenicama koje govore kako čak 20 posto radnika odlazi u prijevremenu mirovinu upravo zbog lošeg zdravlja. Dulji ostanak u svijetu rada moguće je postići jedino očuvanjem zdravlja, otvaranjem i stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta, poboljšanjem socijalnih usluga te zdravstvene i socijalne politike općenito. 
Da Vladu nije briga za zdravlje građana, dokazali su i gotovo potpunim ukidanjem obveza poslodavaca na području zaštite na radu, istovremeno ograničavajući dostupnost zdravstvenih usluga listama čekanja ili manjkom zdravstvenih radnika, te posebice privatizacijom primarne zdravstvene zaštite. 
Hrvati kraće žive od prosjeka EU
Interes društva mora biti zdravlje svakog njegovog pojedinca, a podaci za Hrvatsku u tom smislu nisu optimistični. Očekivano trajanje zdravog života pri rođenju u Hrvatskoj u 2016. g. iznosilo je 57,1 godina za muškarce i 58,7 za žene, u odnosu na prosjek EU 63,5 godina za muškarce i 64,2 godine za žene. Očekivano trajanje zdravog života nakon 65. godine u Hrvatskoj u 2016. g. bilo je dvostruko kraće od prosjeka EU, odnosno u Hrvatskoj za muškarce 5,2 godine, a za žene 4,9 godina, dok je prosjek EU za muškarce 9,8 godina, a za žene 10,1 godinu.
Sve navedeno jasno ukazuje na poražavajuće stanje zdravlja stanovnika Hrvatske. Građani Hrvatske nemaju osnovni preduvjet za kvalitetan i ispunjen život, a kamoli za rad do 67. godine života, odnosno do iznemoglosti, koji im političke elite nameću u cilju postizanja održivosti mirovinskog sustava.
Ključ održivosti mirovinskog sustava leži u tržištu rada: u zapošljavanju na kvalitetnim radnim mjestima i uvjetima rada koji će osigurati zadržavanje zdravlja u starosti. Provedena mirovinska reforma, nažalost, samo će dovesti do više bolesnih te tako ugroziti, a ne osnažiti sustav socijalne sigurnosti.