Žene zarađuju manje od muškaraca

Žene zarađuju manje od muškaraca
Međunarodni portal za plaće Paylab pratio je kretanje plaća radnika na razini pojedinačnih radnih mjesta. Muškarci u prosjeku dobivaju 9 posto više od žena na istom položaju. Rodna razlika dolazi posebno do izražaja u analizama plaća za istu poziciju, jer se takva usporedba temelji na identičnom radnom opterećenju i približno istim preduvjetima za radno mjesto, kao što su iskustvo, obrazovanje i vještine.
Zašto žene manje zarađuju
Razlika u plaćama u korist muškaraca najčešće je rezultat toga što žene stavljaju svoje karijere na čekanje kad imaju djecu. Potreba za uravnoteženjem njihovih obiteljskih i radnih obveza često prisiljava žene da preuzmu posao koji je manje zahtjevan u smislu njihovog vremena. One također imaju tendenciju manje težiti rukovodećim pozicijama u odnosu na muškarce. Mnoge tvrtke trenutačno ulažu napore da podrže veću raznolikost na radnom mjestu i da stvore radne uvjete za žene kako bi se osiguralo da imaju jednake mogućnosti i veću motivaciju za povratak na posao što je prije moguće nakon porodiljskog dopusta.
Drugi čimbenik za jaz među spolovima je da se žene obično usredotočuju na niže plaćene pozicije. Na primjer, žene prevladavaju u djelatnostima kao što su administracija, zdravstvo i socijalna skrb, ljudski resursi, obrazovanje. Muškarci su u većini u djelatnostima s najboljim plaćama, kao što su IT, menadžment, transport i logistika, građevinarstvo, energetika, telekomunikacija. Djelatnosti s uravnoteženim omjerom muškaraca i žena uključuju trgovinu, umjetnost i kulturu, bankarstvo, marketing, turizam i usluge.
Oko 6 od 10 žena u EU donosi plaću
Zaposlenost žena u EU je na razini od 66,5%. Zaposlenost žena u EU prema podacima Eurostata porasla je 6 posto u posljednjem desetljeću. Najveći napredak u zapošljavanju žena ostvarile su Malta, Njemačka i nove države članice, uključujući Poljsku, Bugarsku i Mađarsku.
Muškarci su za 11,5 posto aktivniji u zapošljavanju u odnosu na žene u EU. Zemlje u kojima je zapošljavanje oba spola uravnoteženo u prvom redu uključuje nordijske zemlje, gdje je razlika u zaposlenosti između muškaraca i žena manja od 5 posto. Zemlje u kojima su razlike u zaposlenosti muškaraca i žena najveće su Malta, Italija, Grčka i Rumunjska. 
Fleksibilne pogodnosti privlače žene
Raspon dostupnih radnih mjesta na nepuno radno vrijeme također povećava sudjelovanje žena na tržištu rada. Najatraktivnije nefinancijske pogodnosti trenutačno uključuju vremensku fleksibilnost. Sve veći broj tvrtki svojim zaposlenicima nudi fleksibilno radno vrijeme, sposobnost rada od kuće i više slobodnih dana. Ove nefinancijske beneficije također potiču žene da se uključe u radnu snagu.