Znanje – Nezadovoljni smanjenjem prava

Znanje – Nezadovoljni smanjenjem prava
Početkom godine poslodavac je novim Pravilnikom o radu radnicima smanjio plaću i dodatke na plaću po osnovi otežanih uvjeta rada, te im je ujedno smanjio broj dana godišnjeg odmora. Zbog navedenog postupanja poslodavca s radnicima su do sada održana 4 skupa radnika, na kojima su predstavnici Sindikata grafičara informirali radnike o aktivnostima koje je Sindikat grafičara poduzimao u cilju vraćanja izgubljene razine prava i smanjenja nezadovoljstva radnika. Na posljednjem skupu radnika odlučeno je da Sindikat grafičara provede anketiranje, kako bi se dobio uvid u razmišljanja o prihvatljivosti smanjenja prava radnika u Znanju d.d., i kako bi se na temelju tako izražene volje radnika odlučilo o mogućnosti poduzimanja industrijskih akcija kod poslodavca u cilju ostvarenja primarnog zahtjeva radnika, a to je vraćanje plaće na razinu prije smanjenja i sklapanje kolektivnog ugovora.
Spremni i na štrajk
Slijedom zaključka sa skupa radnika, Sindikat grafičara je u razdoblju od 3. do 5. listopada proveo anketiranje radnika u kojem se tražio stav o (ne)prihvatljivosti smanjenja prava radnika u Znanju d.d. Više od polovice anketiranih radnika izjasnilo se da ne prihvaća smanjenje prava te da zahtijeva potpisivanje kolektivnog ugovora u kojem će se razina prava radnika vratiti najmanje na razinu koja je bila do kraja 2016. godine. Radnici su ujedno izrazili spremnost na sudjelovanje u industrijskim akcijama, uključujući i štrajk u cilju ostvarenja svojih prava.
O rezultatima provedenog anketiranja predstavnici Sindikata grafičara izvijestili su radnike na skupu radnika, koji je održan 12. listopada 2017. godine te je dogovoreno da se provede referendum za izjašnjavanje radnika o poduzimanju industrijskih akcija, uključujući i štrajk. 
Sindikat grafičara je ujedno zatražio sastanak s poslodavcem, kako bi ga izvijestio o rezultatima provedenog anketiranja i dogovorio mjere i dinamiku ostvarenja zahtjeva radnika, uključujući i početak kolektivnog pregovaranja za sklapanje kolektivnog ugovora, prije mogućih industrijskih akcija.