Znanje – Sastanak predstavnika sindikata i poslodavca

Znanje – Sastanak predstavnika sindikata i poslodavca

Dana 25. studenoga 2016. godine održan je sastanak između predstavnika sindikata i predstavnika poslodavca s ciljem rješavanja nekih otvorenih pitanja.

Predstavnici sindikata skrenuli su pozornost na to da kao rezultat nejednakog rasporeda radnog vremena radnici kumuliraju višak sati koje valja plaćati u primjerenoj visini. Predstavnici poslodavca su izrazili spremnost za spuštanjem granice viška sati transparentnijim organiziranjem radnog vremena i zapošljavanjem novih radnika koje je u proteklom razdoblju već bilo u tijeku.

Predstavnici sindikata su skrenuli pozornost i na problem hladnoće u proizvodnim pogonima. Predstavnici poslodavca su izjavili da će voditi računa da se prostori griju u što većoj mjeri, tražit će rješenje u povoljnijim energentima te prilagodbom smjene za vrijeme hladnih mjeseci. Raspravljalo se i o ugovorima o radu na određeno vrijeme koji su prisutni kod poslodavca posebno kod novozaposlenih radnika. Obje strane su se složile da će se u daljnjem razdoblju što veći broj radnika koji imaju ugovor na određeno vrijeme primiti u stalni radni odnos.

Predstavnici sindikata su izrazili spremnost i inicijativu za kolektivno pregovaranje.