Znanje, Zagreb – Poslodavac ne namjerava zakinuti radnike za slobodne dane

Znanje, Zagreb – Poslodavac ne namjerava zakinuti radnike za slobodne dane

Na inicijativu sindikalne podružnice i stručnih službi sindikata, 3. prosinca 2013. godine održan je sastanak između predstavnika sindikata i poslodavca Znanje. Predstavnici sindikata tražili su sastanak zbog pitanja korištenja slobodnih dana za višak sati iz radnog vremena, koje pitanje je dodatno potaknuto poslodavčevom inicijativom da se do kraja godine treba iskoristiti godišnji odmor za 2013. godinu. Naime, uputa poslodavca da do kraja godine treba iskoristiti sav godišnji odmor za 2013. godinu, otvorila je bojazan kod radnika da bi im stoga kroz protek vremena moglo propasti pravo na slobodne dane s osnove viška ostvarenih sati radnog vremena iz odstupanja radnog vremena u smjenskom radu.

Nakon iznošenja problematike sa strane predstavnika radnika, poslodavac je pojasnio kako se korištenje cijelog godišnjeg odmora potencira radi usklađivanja s praksom u okviru cijele grupacije Grafičar, koja je vlasnik Znanja, te da se nema nikakve namjere zakinuti radnike za slobodne dane niti za godišnji odmor. Štoviše poslodavac ističe da se ranijim korištenjem godišnjeg odmora smanjuje opasnost od propasti preostalog godišnjeg odmora, koja često postoji ako se prevelik dio godišnjih odmora ostavi za korištenje u zadnji čas, pred istek  roka 30. lipnja iduće godine. Predstavnici radnika složili su se da ni pretjerano odugovlačenje s korištenjem godišnjeg odmora nije dobro, no skrenuli su pažnju da poslodavac treba voditi računa i o mogućnostima radnika za odmor, te da točne termine godišnjeg odmora pokuša odrediti na temelju dogovora s radnicima.

Što se tiče viška sati, odnosno korištenja slobodnih dana, poslodavac je izvijestio da će se već početkom iduće godine radnicima nastojati omogućiti korištenje slobodnih dana s osnove viška ostvarenih sati, te da se sve evidencije vode ažurno, kao i da se nema namjeru nikoga zakinuti. Po postignutim objašnjenjima i načelnom dogovoru, predstavnici radnika konstatirali su da će pratiti stanje i provedbu korištenja slobodnih dana, očekujući da će isto biti provedeno u najavljenom kraćem roku.