Znanje, Zagreb – Sastanak s radnicima

Znanje, Zagreb – Sastanak s radnicima


Sastanak članova sindikalne podružnice Znanje i ostalih radnika s predstavnicima stručnih službi Borisom Šifterom i Darijem Hanzalekom održan je u četvrtak 20. lipnja ove godine.

Radnici su izviješteni o tijeku kolektivnih pregovora, koji su posljednjih mjeseci zastali. Zahtjevi sindikata u pregovorima su realni i suštini odnose se na ugovaranje sadašnje razine prava radnika, kao garanciju njihove sigurnosti. Poslodavac još nije pristao na sklapanje takvog kolektivnog ugovora te upućuje na pregovore na razini cijele grupacije “Grafičar”, koja je vlasnik poduzeća. No pregovori na toj razini traju već godinama, pa sindikat smatra da je dotad primjereno sklopiti kolektivni ugovor na razini poduzeća, s obzirom da je on donedavno i egzistirao. Predmetno stanje detaljno je raspravljeno, razmotrene su moguće opcije i daljnji postupci.

Raspravljeno je i pitanje preraspodijele radnog vremena. Sporazum o preraspodijeli radnog vremena istekao je krajem prošle godine, a poslodavcu je preostala zakonska mogućnost da radno vrijeme u smjenskom radu tjedno i mjesečno varira u ukupnom razdoblju od četiri mjeseca, te da se istekom tih razdoblja radno vrijeme svodi u prosjek redovnog radnog vremena. Kako dio radnika, posebice onih u doradi ima kumuliran višak sati, potrebno je da im se taj višak nivelira kroz kraće radno vrijeme ili slobodne dane, ili da im se plati prekovremeni rad.

Sukladno dogovoru sa sastanka, poslodavcu je ponovno pisano upućena inicijativa za kolektivno pregovaranje i skrenuta mu je pažnja na problematiku viška ostvarenih radnih sati. Nadamo se da će ova pitanja biti riješena mirnim putem.