Zrinski, Čakovec – Kako dalje

Zrinski, Čakovec – Kako dalje

Problemi u poslovanju se nastavljaju. Da bi ublažio tešku situaciju, direktor je prije nekoliko mjeseci predložio dodatno smanjenje plaće, koje predstavnici radnika nisu prihvatili jer su plaće već smanjene i u fondu sati i u vrijednosti osnovne plaće. Da bi povećao pritisak na zaposlene, direktor otkazuje kolektivni ugovor koji godinama egzistira u Zrinskom i regulira prava i obveze radnika i poslodavca. Radnici su nezadovoljni jer uz smanjenje plaće direktor predlaže i neka dodatna smanjenja (danie godišnjeg odmora, dane plaćenog dopusta, dodatak za prekovremeni rad i rad na blagdane, prijevozne troškove itd.).

Shodno takvoj situaciji sindikalno povjereništvo uz dogovor s radničkim vijećem donosi odluku da se ide na referendum, a prema potrebi i industrijske akcije radi potpisivanja kolektivnog ugovora. Na sastanku, koji je održan poslije te odluke direktor izlazi s novim podacima o restrukturiranju društva i dobivanju kredita od banke vezano na uštede i poboljšanje poslovanja. Zbog toga je dogovoreno da će direktor održati sastanak s radnicima i izložiti im novu situaciju, a nakon toga vidjet će se pristaju li zaposleni na prijedlog direktora ili ne. Produženje kolektivnog ugovora bez smanjenja ostalih prava je zahtjev sindikata u ovom načinu rješavanja problema.

Ovdje bismo naglasili da su zaposleni shvatili što znači imati kolektivni ugovor i ugovorena prava i moguće je da su spremni pritiskom odnosno štrajkom izboriti se za njih, jer i ova stalna smanjenja prava koja imaju za posljedicu i smanjenje prihoda radnika, imaju granicu ispod koje se ne može. Minimalne plaće već ima dio zaposlenih s manjim koeficijentima složenosti radnih mjesta.

Direktoru je dano na znanje da ovakvo rukovođenje ne vodi prosperitetu društva, da dosadašnja smanjenja prava i uštede po njima nisu dali rezultate i da se jedino povećanjem posla i prihoda može očekivati poboljšanje situacije.