Zrinski, Čakovec – Potpisati kolektivni ugovor!

Zrinski, Čakovec – Potpisati kolektivni ugovor!

Već duže od godinu dana produžujemo primjenu kolektivnog ugovora po tri mjeseca u Zrinskome. Kako važeći kolektivni ugovor prestaje važiti 31. prosinca ove godine, sindikalna podružnica  je na svom sastanku održanom 14. prosinca donijela odluku da se za sljedeće razdoblje od tri mjeseca ili duže, ovisno o dogovoru s direktoricom,  potpiše Kolektivni ugovor „Zrinski“.

Budući da se u društvu teškoće u poslovanju i dalje nastavljaju, prijedlog je da sadašnji tekst Kolektivnog ugovora bude i tekst novog s primjenom od 1. siječnja 2017. godine jer sve uštede na plaćama i drugim pravima radnika su iscrpljene, a uprava bi trebala pronaći druge načine izlaska iz krize.