Zrinski – Ispitno ročište

Zrinski – Ispitno ročište
Dana 9. svibnja 2019. g. održano je ispitno ročište u stečajnom postupku nad dužnikom Zrinski d.d. u stečaju. Na ispitnom ročištu su ispitane prijavljene tražbine prema iznosima i isplatnom redu kako su uneseni u tablice koje je sastavio stečajni upravitelj. 
Tražbine I. višeg isplatnog reda, a to su tražbine radnika i AORT-a su utvrđene u iznosu od 5,869.575,06 kn. Gotovo sve tražbine radnika su priznate. Tražbine II. višeg isplatnog reda smatraju se utvrđenima u iznosu od 18,308.320,04 kn. Ukupno priznate tražbine su utvrđene u iznosu od 24,177.895,1 kn.