Zrinski – Isplata minimalne plaće preko Agencije

Zrinski – Isplata minimalne plaće preko Agencije
Predstavnici Sindikata su zajedno s ravnateljem Agencije za osiguranje radničkih tražbina održali sastanak s poslodavcem i radnicima, a vezano za prava koja radnici mogu ostvariti preko Agencije, sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina. 
Prava u slučaju blokade računa poslodavca
Poslodavac Zrinski d.d. je u blokadi radi neisplaćenih plaća za kolovoz i rujan 2018. g., te svaka uplata novčanih sredstava na račun poslodavca ide u korist plaća radnika. No, kako te uplate nisu dovoljne ni učestale za redovne isplate plaća, Sindikat grafičara je dogovorio sastanak s ravnateljem Agencije koji je poslodavcu prezentirao pomoći koje Agencija nudi.
Radnici u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće ostvaruju pravo na isplatu do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena. 
Poslodavac je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za isplatom plaće u visini minimalne plaće za sve radnike kojima za taj mjesec ona nije isplaćena ili je isplaćena djelomično u iznosu manjem od minimalne plaće.
Poslodavac se obvezao podnijeti zahtjev Agenciji za isplatu minimalne plaće za rujan za sve radnike, te za kolovoz za one radnike kojima plaća nije isplaćena. O zahtjevu poslodavca Agencija odlučuje rješenjem o pravu na isplatu plaće u roku od 7 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Uplata iznosa izvršava se u roku od sedam dana od dana izvršnosti rješenja, izravno na račun radnika. Agencija isplaćuje i pripadajuće doprinose koji se obračunavaju na osnovicu. 
Sastanak s radnicima
Nakon sastanka s poslodavcem, predstavnici Sindikata i ravnatelj Agencije su održali sastanak s radnicima i obavijestili ih o dogovoru postignutom s poslodavcem. Radnici su zadovoljni s isplatom minimalne plaće preko Agencije, te su se složili da im bude isplaćena za rujan, te za kolovoz onim radnicima kojima nije još isplaćena. 
Ravnatelj je radnicima prezentirao njihova prava u slučaju stečaja poslodavca, te u tom slučaju također imaju pravo na isplatu do tri plaće u visini do iznosa minimalne plaće. No, ne mogu za isti mjesec primiti plaće u slučaju blokade računa poslodavca i u slučaju stečaja, nego samo po jednoj od tih osnova.
Premda je izgledno da će se nad poslodavcem Zrinski d.d. otvoriti stečaj i da je mala vjerojatnost nastavka poslovanja, radnici će barem primiti iznos minimalne plaće kako bi mogli pokriti osnovne životne potrebe.