Zrinski – Podržimo sklapanje Kolektivnog ugovora

Zrinski – Podržimo sklapanje Kolektivnog ugovora
Održan je sastanak predstavnika sindikata i predstavnika poslodavca Zrrinski d.d. vezano za sklapanje novog Kolektivnog ugovora. Poslodavac je inzistirao na povećanju radnog vremena sa sadašnjih 35 na 40 sati tjedno, uz istovremeno smanjivanje osnovice za izračun plaće s 2.200,00 kn na 2.000,00 kn. Na taj način bi radnici radili više, a satnica odnosno plaća bi im bila realno manja nego dosada.
Sindikat na takvo daljnje smanjivanje materijalnih prava radnika nije pristao. Stoga će se 20. ožujka 2017. godine održati referendum o provedbi mogućih industrijskih akcija, uključivši štrajk ako poslodavac ne potpiše novi Kolektivni ugovor.