Zrinski – Prijava tražbina

Zrinski – Prijava tražbina
Stečajni postupak nad dužnikom Zrinski d.d. je u tijeku. Radnici su pozvani da u roku od 60 dana od dana objave rješenja o otvaranju stečajnog postupka na e-Oglasnoj ploči suda (28. siječnja 2019.) prijave svoje tražbine novoimenovanoj stečajnoj upraviteljici Nevenki Golubić. Radnici imaju pravo prijaviti sve novčane tražbine koje im poslodavac Zrinski d.d. u posljednjih pet godina nije ispunio, kao što su neisplaćene plaće, naknade plaće, naknade za bolovanje, jubilarne nagrade te sva druga novčana potraživanja na koja su imali pravo sukladno Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu. 
Ispitno ročište na kojem će biti ispitane prijavljene tražbine je zakazano za 8. svibnja 2019. g., a izvještajno ročište na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka – održat će se 16. svibnja 2019. g.