Zrinski – Put prema stečaju

Zrinski – Put prema stečaju
Nakon održanog sastanka predstavnika radnika s predstavnicima poslodavca 25. rujna 2018. g., smjer kojim ide Zrinski nije obećavajući. Premda su predstavnici poslodavca iznijeli planove za mogući oporavak firme, trenutačno poslovanje ne ide u tom smjeru. Radnici, pa čak i oni koji su vjerni firmi od samih početaka, odlaze i nalaze posao na mjestima gdje će im plaća barem biti redovita. Stroj, koji je nedavno kupljen, prodan je po znatno nižoj cijeni od nabavne, nedostaje repromaterijala, direktor je imenovan no još nisu poduzete značajnije i opipljive mjere koje bi mogle spasiti firmu. 
Poslodavac najavljuje mogućnost otvaranja predstečajnog postupka, no uvjet za njegovo otvaranje i vođenje je izrada plana restrukturiranja i mogućnost isplaćivanja plaće radnicima tijekom predstečajnog postupka. Kako plaće sve više kasne, veća je mogućnost otvaranja stečajnog postupka, odnosno prvo provođenje referenduma među radnicima o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. 
Poslodavac je na sastanku rekao da bi odobrenje kredita trebalo početi realizirati u roku od dva tjedna od dana sastanaka, a u roku od mjesec dana bi se trebao znati konačni smjer prema kojem će firma ići. 
Predstavnici Sindikata će ponovno održati sastanak s radnicima Zrinskog te vidjeti kako oni vide budućnost firme te da li je poslodavac realizirao neka od svojih planova i obećanja.