Zrinski – Utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka

Zrinski – Utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka
Radnici Zrinskog d.d. su u prosincu 2018. g. podnijeli zahtjev za otvaranjem stečajnog postupka nad poslodavcem Zrinski d.d., a temelj je blokada računa duža od 60 dana, te nemogućnost daljnjih izvršavanja obveza dužnika. 
Trgovački sud u Varaždinu je pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka te će se ročište na kojem će se utvrditi ti uvjeti održati 24. siječnja 2019. g. Kako društvo Zrinski d.d. više nema osobu ovlaštenu za zastupanje, odnosno upravu, sud je kao privremenu mjeru imenovao privremenu stečajnu upraviteljicu te je na nju prenio ovlaštenje za raspolaganje imovinom dužnika. 
U međuvremenu su radnicima Zrinskog preko Agencije za osiguranje radničkih tražbina isplaćene tri minimalne plaće s osnove blokade računa poslodavca. Radnici će ostvariti pravo i na minimalnu plaću za razdoblje do otvaranja stečajnog postupka, a to će najvjerojatnije biti plaća za prosinac 2018. i siječanj 2019. g.