7. sabor Nezavisnih hrvatskih sindikata – Protiv pohlepe i nejednakosti!

Održan je redoviti sabor Nezavisnih hrvatskih sindikata kojim je obilježeno i 25 godina rada pa su se na proslavi okupili brojni gosti iz sindikalne, političke i poslovne zajednice. Sabor se održava svake četiri godine, a ovaj put birao se i novi predsjednik jer nakon 25 godina s čelne pozicije odlazi Krešimir Sever. Novi predsjednik je Darije Hanzalek, koji dužnost preuzima u srpnju.

Kao gosti sabora pozdravne su riječi, među inima uputili izaslanik predsjednika Republike, savjetnik Velibor Mačkić, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, potpredsjednik sabora Željko Reiner te premijer Andrej Plenković i resorni ministar Marin Piletić.

Premijer je u obraćanju naglasio važnost Sindikata i dijaloga posebno pri izradi niza zakona pri čemu je najavio ponovno osnivanje vladinog ureda za socijalno partnerstvo.  „Smatram da nam je on potreban. Da nam treba netko da ovaj dijalog prati i njeguje, brine, svakoga dana. I ako to dobro profunkcionira onda ćemo slobodno moći reći da smo – zahvaljujući i vašim inicijativama, kao i drugih sindikata i našem puno većem iskustvu nego što ga ima bilo koja vlada na početku – u situaciji da realiziramo naše zajedničke ciljeve u budućnosti na kvalitetniji, sveobuhvatniji način“, rekao je.

Na saboru su provedeni izbori za Statutarnu komisiju, Sud časti, Nadzorni odbor i predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Za predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata izabran je Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija, sindikata koji baštini tradiciju od 154 godine sindikalnog djelovanja i rada. Darije Hanzalek na dužnost stupa 1. srpnja 2024. godine.

Nakon 25 godina vođenja Nezavisnih hrvatskih sindikata, odnosno od njihova osnutka do danas, Krešimir Sever se oprostio od dužnosti predsjednika NHS-a koja završava s 30. lipnja. U svojem govoru zahvalio je svima na potpori i suradnji kroz dugi niz godina.

A Zastupnici I GostiSaboru su, kao gosti, nazočili Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH, akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, Velibor Mačkić, savjetnik predsjednika RH za ekonomiju i izaslanik predsjednika RH, Davor Božinović, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova, Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik ureda predsjednika Vlade RH, Irena Weber, glavna direktorica HUP-a, Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Anica Prašnjak, zamjenica predsjednice MHS-a i Nedjeljko Marković, predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva, a video porukama obratili su se i Esther Lynch, glavna tajnica Europske konfederacije sindikata i Luc Triangle, glavni tajnik Međunarodne konfederacije sindikata.

Agneza Novački u Nadzornom odboru

Među ostalim organima izabran je i Nadzorni odbor NHS-a u sastavu Ivanka Gavez, Hrvatski elektrogospodarski sindikat, Ivanka Vukelić, Hrvatski sindikat šumarstva, Agneza Novački, Sindikat grafičara i medija, Anica Đurinec, Sindikat tekstila, obuće, kože i gume i Ivan Košutić, SING – Sindikat gospodarstva.

Sindikati udruženi u NHS prigodno su zahvalili Krešimiru Severu na dosadašnjem radu i svemu što je učinio, ne samo za NHS, već i za cijeli sindikalni pokret u Hrvatskoj u proteklih 25 godina.  

 

Iz govora Darija Hanzaleka na 7. Saboru NHS-a:

Udruženi sindikati pogone NHS i drže njegovo kormilo

A Darije Hanzalek

U svojem uvodnom govoru, još kao kandidat za predsjednika NHS-a, Darije Hanzalek je spomenuo mnoge izazove koji su pred radništvom i sindikatima.

Izazovi tehno-feudalizma i demografskih promjena

Darije Hanzalek je na početku konstatirao kako promjene u svijetu rada nikada nisu bile toliko progresivne kao danas. „U harmoniziranom scenariju radnici mogu postati još produktivniji, manje raditi i živjeti bolje. Ali, prije toga mora se spriječiti tehno-feudalizam kojeg razvijaju današnji moćnici. Cijeli svijet, a u njemu i sindikati, mora se boriti da koristi koje donosi strelovit razvoj znanja i tehnologije pripadne svima, a ne samo elitama.“ – upozorio je.

Govoreći o budućnosti ne može se ignorirati ni demografske probleme. „Te promjene  reflektiraju se na radne odnose, ali one se i događaju upravo kroz radne odnose. Jednostrana rješenja poput gradnje vrtića, skreću pažnju s mnogo dubljih uzroka. Promocija roditeljstva, obitelji, osnaženje žene u svim područjima, proširenje uloge oca,  pomoć mladim obiteljima, pomirenje profesionalnog i privatnog života, motiviranje svih zaposlenih roditelja pa i uspješnih – to mogu biti smjerovi u potrazi lijeka od bijele kuge koja nas ubija.“ – ističe kolega Hanzalek i nastavlja: „Netko će reći da se ovi problemi ne tiču sindikata. No, prije četiri desetljeća ovo se još nazivala Zemljom radnika, potom su nas tri desetljeća nazivali Zemljom neradnika, a danas postajemo Zemlja bez radnika!“

„Ono što moramo priznati neoliberalnom kapitalizmu – da on nije ksenofoban, nije nacionalist i ne radi razlike. Njemu su svi jednako dobri – dok god ga služe i drže glavu dolje! U svim društvima, kapitalizam poput faraona gradi samo piramide. A u piramidi je najveće njezino dno. Uz zanemarivanje standarda za sve, i dalje će to dno puniti i naši sugrađani. Naravno uz poštivanje sloboda, ali samo s onima koji se integriraju u radnu i društvenu sredinu možemo graditi zajedničku budućnost na temeljima na kojima danas stojimo! Svi ti ljudi, svi ti radnici – trebaju jednako tako postati i ravnopravni članovi sindikata.“ – upozorava i zaključuje on.

Mladi i njihovo obrazovanje ključ su budućnosti

Potrebno je obratiti pažnju na mlade. Mora se prihvatiti da je svaka generacija drugačija. „Nemojmo mi stariji zaključivati što mladi žele, uključimo ih, dajmo im odgovornost i pustimo ih da oni sami govore i djeluju u našoj organizaciji! Ako želimo da: Na mladima i sindikat ostane, onda ih jednostavno moramo uključiti u sve pore našeg svijeta.“ – istaknuo je kolega Hanzalek. Konstatirao je da se na isti način treba baviti pitanjima jednakosti spolova, posebice pozicije i prava žena. Temeljno pitanje ostaje ravnopravnost plaća, ali ne samo plaća, nego i poslova koje pretežno rade žene.

Dosta pažnje biti će potrebno posvetiti obrazovanju, jer je i ono povezano s radom. „Postajemo li mi zaista poligon za uzgoj kadrova koji će graditi drugdje i liječiti druge? Šansa koju kod nas dobivaju svi, mora se znati valorizirati u korist našeg društva!“ – upozorio je kolega Hanzalek. Kazao je i da osim slovne, postoje i druge abecede koje bi mladima pomogle u životu. „Svi će oni desetljećima raditi, a puštamo ih da u svijet rada idu potpuno nepismeni. Svaki mladi čovjek kad izlazi iz škole trebao bi znati i Abecedu radnih odnosa! Tako bi dobio i uvida u ono što sindikati rade za njega.“ – ističe on.

Daljnji razvoj socijalnog dijaloga

Vezano za tripartizam naglasio je da kao središnjica NHS mora biti potpuno apolitičan, tim više što članovi naših sindikata sigurno glasuju za različite opcije. „Za nas je dobra ona vlast koja sluša, razgovara i sprema je dogovoriti se. Ako to nije, na nama je da učinimo sve da takva postane. – rekao je.

Upozorio je kako na sektorskoj i nacionalnoj razini dijalog sindikata i poslodavaca često ne daje ploda. Stoga će biti izazov za sve da se izvuku iz svojih ukopanih pozicija. Primijetio je i kako neki poslodavci i dalje govore u starim obrascima – i dalje traže fleksibilizaciju radnih odnosa. Kao da ne vide da su radnici i svijet rada postali i previše fleksibilni. Stoga, sindikati moraju ukazivati da je zahtjev za fleksibilizacijom rada danas zaista potrošen.

U sindikalnom radu, treba nastojati ostvarivati zajedničku suradnju i nastup s ostalim središnjicama i sindikatima. „Znamo da je jedinstvo važno za sindikalni pokret i treba ga njegovati gdje god je to moguće!“ – nedvojbeno je konstatirao.

Jedan od izazova za sindikate sigurno će biti reprezentativnost za kolektivno pregovaranje, a koja je krojena je za pregovore u najvećim javnim sustavima te zna biti isključiva čak i za velike sindikate. Tu je i pitanje nemogućnosti ugovaranja povoljnijih prava za članove koje godinama mnogi ističu kao prepreku za obnovu i razvoj sindikata. „Sindikat je u osnovi udruga radnika, te da treba imati mogućnost barem male nadogradnje radnih prava za svoje članove. Osjećaj zadovoljenja zajedničkih, ali i vlastitih interesa, kroz članstvo u udruzi radnika – to je formula za današnji i budući rad sindikata!“ – zaključio je.

Razvojem svih plaća zadržavamo naše ljude!

Plaće moraju rasti! – stalno se ponavlja. No, to nije samo da se pravedniji dio kolača od kapitala podijeli i radnicima. „Tu gdje se mi nalazimo, na uzlaznim vratima Europe, bez pravih plaća naših radnika će nestati. Rješenje nije u naporima da ostanemo jeftina zemlja pod svaku cijenu. Gotovo nitko zbog posla ne seli u jeftine zemlje, nego samo u one gdje se može dobro zaraditi!“ – upozorava on.

Sindikati pozdravljaju rast minimalne plaće, ali taj rast moraju pratiti sve plaće, posebice one niže i srednje, koje danas već debelo ulaze u uravnilovke. „Razlika od minimalne do medijalne plaće je jedva 350 eura neto. Dakle 50% svih naših radnika pleše u zoni od 350 eura. Naravno da oni stalno traže bolji, ili bar lakši posao. Urušava se vrednovanje rada, nestaje sistematizacija radnih mjesta, nestaje ono što se prije zvalo – struka. Kap koja preljeva čašu je loš odnos prema iskusnim i odanim radnicima. Takve okolnosti ubijaju motivaciju svakog radnika. Stoga, sve plaće moraju kvalitetno napredovati, da ta harmonika, koja je danas previše stisnuta u svojoj sredini, jednostavno ne ostane bez zraka. Jer upravo u ovoj sredini, upravo tu gdje je najviše naših radnika, tu se stvara glazba!“ – zaključuje Darije Hanzalek u svojem govoru.

Sami odlučujemo o razvoju NHS-a

Što se tiče rada NHS-a, Darije Hanzalek je kazao da će tijela NHS-a razgovarati u kojem smjeru žele nastaviti razvijati NHS i tome prilagođavati stručnu službu, u kojoj također moraju raditi zadovoljni radnici. Razgovarati će se i o razvoju uloga pojedinih tijela, sektorskih odbora i dr., a njihova aktivnost ovisiti će upravo o aktivnosti članova tih tijela.

Razmotriti će se i sukladno odlukama razvijati mnoge aktivnosti na razini NHS-a; od usluga radno-pravne zaštite članova udruženih sindikata, edukacija sindikalnih povjerenika i aktivnih članova, razvoja i vođenja projekata, razvoja zajedničkih pogodnosti za članove svih udruženih sindikata, poticanja spajanja i rasta sindikata, do podrške u području komunikacije s radnicima i javnosti te na kraju sustavnog razvoja organiziranja kao temeljne aktivnosti svakog sindikata danas. „O svim pitanjima i aktivnostima trebamo biti spremni otvoreno razgovarati, moramo poštivati mogućnosti različitih mišljenja, a opet nastojati postizati zajedničke dogovore i držati ih se. Svi moramo u tim nastojanjima iskreno davati svoj maksimum!“ – naglasio je.

Na samom kraju Darije Hanzalek je zaključio: „Samo na nama je da gradimo organizaciju koja ide jasnim smjerom i uklanja prepreke što ih budućnost stavlja pred naše radništvo! Manje je važno tko je u nekom trenutku na čelu jer: Svi mi zajedno pogonimo naš NHS i držimo njegovo kormilo!“