Dobra zaštita na radu – interes sindikata i poslodavaca

Dobra zaštita na radu – interes sindikata i poslodavaca
Na radnom sastanku predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Darijem Hanzalekom, predsjednikom Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, razgovaralo se o načinu provedbe kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta radna za sve uzraste“ i Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, te o suradnji s HUP – Udrugom grafičara i nakladnika na promicanju, informiranju, edukaciji i unapređivanju zaštite na radu.
Sindikat organizira radnike u djelatnosti tiskarstva, komunikacija, nakladništva i medija, a polazeći od tehnologije, uvjeta rada i prisutnih rizika ukazuje se potreba i zajednički interes sindikata i poslodavaca za sudjelovanje u osmišljenom programu prevencije i povećanja sigurnosti na radu, kako bi se očuvala radna sposobnost radnika, spriječile nezgode i ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom.
Zavod za unapređivanje zaštite na radu predložit će zajednički radni sastanak s predstavnicima granskih udruga sindikata i poslodavaca kako bi se pokrenuo pilot-projekt u grafičkoj djelatnosti koji će uključiti način unutarnjeg nadzora organizacije i provedbe mjera zaštite na radu, ispitivanja radnog okoliša, procjenu rizika i mjere za njegovo otklanjanje ili smanjivanje te provedbu kvalitetnog osposobljavanja radnika za rad na siguran način na određenim mjestima rada. U sklopu ovog projekta moguće je izraditi i praktični priručnik s ilustracijama i uputama o sigurnosti na radu u grafičkoj djelatnosti koji će trajno služiti za prijenos znanja, provedbu edukacija i cjeloživotnog učenja radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu i ovlaštenika poslodavaca.