Dogovoren novi Kolektivni ugovor u Bakrotisku

Dogovoren novi Kolektivni ugovor u Bakrotisku

S obzirom da važeći Kolektivni ugovor u sindikalnoj podružnici Bakrotisak istječe 21. prosinca 2022. godine, nakon dvije godine važenja, Sindikat grafičara i medija je dana 1. prosinca 2022. godine dogovorio sa poslodavcem u toj sindikalnoj podružnici novi Kolektivi ugovor za naredno razdoblje od godinu dana, uz mogućnost automatskog produženja na narednih godinu dana.

Novim Kolektivnim ugovorom povećava se postojeća razina materijalnih prava radnika. Tako se novi Kolektivnim ugovorom:

  • Propisuje osnovica za izračun plaće od 500,00 Eura koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine (sadašnja osnovica za izračun plaće iznosi 497,71 Euro prema tečaju konverzije kune u euro),
  • Povećava gornja granica iznosa za regres do 2.500,00 kn umjesto sadašnjih 1.500,00 kn, ali će iznos regresa ovisiti o poslovnim mogućnostima poslodavca.
  • povećava iznos otpremnine za mirovinu na 10.000,00 kn (umjesto sadašnjih 8.000,00 kn)
  • povećava iznos dnevnica za službeni put i terenskog dodatka sa 170,00 na 200,00 kn,
  • uvodi pravo radnika topli obrok koje nije bilo propisano važećim Kolektivnim ugovorom u iznosu do 6.000,00 kn, koje će poslodavac isplaćivati ukoliko poslovne mogućnosti to budu dozvoljavale,
  • Propisuje se pravo radnika na dar za djecu u visini neoporezivog iznosa, ali najmanje u iznosu od 600,00 kn čime je poslodavcu otvorena mogućnost da radnicima isplati veći iznos po toj osnovi od sadašnjih 600,00 kn
  • Povećana je gornja granica iznosa po osnovi božićnice i uskrsa: u važećem Kolektivom ugovoru je bio propisan iznos do 1.000,00 kn, a novim Kolektivnim ugovorom se ta granica povećava do 2.500,00 kn, ali će njihova isplata također ovisiti o poslovnim rezultatima poslodavca i njegovim poslovnim mogućnostima.

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom sa poslodavcem te je naglasio da je u ovim nesigurnim vremenima potrebno zadržati sigurnost i stabilnost poslovanja, ali da je pri tome važno voditi računa o odljevu radnika kako iz grafičkog sektora tako i iz zemlje. Stoga je izrazito važno, naglasio je, voditi računa o materijalnim pravima radnika kako bi se zadržali radnici. Posebno je istaknuo potrebu unapređenja osnovne plaće radnika kroz podizanje osnovice, no istaknuo je i razumijevanje postojećom lošom poslovnom situacijom koja je uzrokovana energetskom krizom i visokom inflacijom. No, važno je zadržati kontinuitet unapređenja materijlanih prava radnika posebice u ovako teškim vremenima u kojima se trenutno nalazimo.

Željko Antolin istaknuo je važnost nastavka dobre suradnje Sindikata i poslodavca kroz sklapanje novog kolektivnog ugovora, kojim bi se ne samo zadržala postojeća razina prava radnika, već i neka unaprijedila sukladno dosadašnjim poslovnim rezultatima poslodavca, ali i prognozama poslovanja za sljedeću godinu koja će biti neizvjesna.

Josip Oslaković i Dorijan Naletina, članovi Uprave Bakrotiska pozdravili su dosadašnju konstruktivnu suradnju sa Sindikatom grafičara i medija te su upoznali predstavnike Sindikata sa dosadašnjim postupcima poslodavca koji su bili usmjereni na podizanje materijalnih prava radnika.  Istaknuli su da će se radnicima za naredna tri mjeseca isplatiti dodatak na plaću od 750,00 kn kako bi se radnicima materijalno pomoglo da prebrode negativne učinke inflacije, te da je poslodavac spreman isplaćivati i topli obrok u neoporezivim iznosima. Istaknuli su da će o uvjetima poslovanja iduće godine ovisiti koliko će poslodavac biti u mogućnosti isplaćivati neoporezive iznose, ali su izrazili spremnost, sukladno poslovnim mogućnostima, nastaviti isplaćivati radnicima neoporezive iznose pojedinih materijalnih prava, sukladno novom Kolektivnom ugovoru.

Novi Kolektivni ugovor u Bakrotisku je u primjeni od 1. prosinca 2022. godine.