Europska naknada za nezaposlene

Europska naknada za nezaposlene

Tijekom Konferencije o zapošljavanju koja je održana u rujnu ove godine Europska komisija je podržala ideju o uvođenju Europske naknade za nezaposlene, smatrajući da je „hitno potrebno uspostaviti Europsku naknadu za nezaposlene za vrijeme dok se razvija sustav gospodarske i monetarne unije (EMU), a koja bi „djelovala kao automatski stabilizator kroz privremeno smanjenje iznosa proračuna namijenjenog za socijalne naknade u državama koje su najviše pogođene gospodarskom krizom, bez da se istovremeno uvode dugoročni mehanizmi za dodjelu novčane pomoći“.

Europska komisija ujedno smatra da bi uvođenje Europske naknade za nezaposlene moglo pomoći smanjenju fluktuacija u realnom GDP-u, u slučaju da asimetrični šokovi pogađaju pojedine dijelove EU-a više nego druga područja EU-a, te da bi se kroz taj instrument potaknulo jačanje europske solidarnosti te snaženje mobilnosti radnika i nezaposlenih na teritoriju EU-a.

S obzirom da bi se pojedine države članice EU-a takvoj ideji snažno protivile, za očekivati je da bi se takav jedan sustav mogao razvijati na način da se time ne zadire u autonomiju država članica da samostalno uređuju pitanja socijalne politike, pa tako i kada je riječ o naknadi za nezaposlene. Institut naknade za nezaposlene na razini EU-a bio bi samo kao nadomjestak, ili kao osnova, na koju bi se nadograđivao sustav naknade koji postoji na razini pojedine države članice, i koji bi se primjenjivao samo ukoliko to država članica želi.

Valja naglasiti da navedena ideja zasigurno ne predstavlja izjednačavanje iznosa novčanih naknada za nezaposlene u svim državama članicama, kao niti izjednačavanje kriterija koje nezaposlena osoba mora ispuniti da bi ostvarila pravo na novčanu naknadu. Ta pitanja će se i dalje uređivati u svakoj od država članica zasebno i prema gospodarskoj i socijalnoj situaciji u toj državi članici.