Grafički sektor je nužno jačati kroz sektorski socijalni dijalog

Grafički sektor je nužno jačati kroz sektorski socijalni dijalog

Sektor grafičke i nakladničke djelatnosti nužno je jačati kroz snažan i učinkovit sektorski socijalni dijalog, poruka je predstavnika sindikalnih podružnica Sindikata grafičara i medija sa seminara koji je održan u Mariji Bistrici 26. i 27. studenoga 2021. godine pod temom „Razvoj sektorskih sindikalnih kapaciteta s ciljem promocije socijalnog dijaloga u grafičko sektoru“ u okviru EU projekta UNI Europa Graphical & Packaging.

Osnovna svrha seminara bila je razviti sindikalnu platformu za početak razgovora Sindikata grafičara i medija sa udrugom poslodavaca u grafičkom sektoru s ciljem uspostave i jačanja sektorskog socijalnog dijaloga. Seminar je održan uz stručnu i financijsku podršku UNI Europa Europa Graphical & Packaging, a kolege iz grafičkog sektora iz Španjolske Guillermo Fernandez i iz Švedske Tony Berggren podijelili su svoja iskustva o socijalnom dijalogu u sektoru.

Samo je 6% radnika u grafičkom sektoru Europe pokriveno kolektivnim ugovorima

Daniel Fernandez, tajnik UNI Europa za grafički sektor uvodno je naglasio važnost jačanja sektorskog socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru imajući u vidu činjenicu da je u grafičkom sektoru samo oko 6% radnika pokriveno kolektivnim ugovorom te da je nužno sektorskim dijalogom osigurati dostojnu razinu prava svim radnicima zaposlenima u sektoru, tim više što je jako veliki broj poslodavaca koji zapošljavaju oko 10 ak radnika i kod kojih je teško uspostaviti ikakav socijalni dijalog. Ujedno je naglasio da se navedeni projekt UNI Europa provodi u Hrvatskoj, Turskoj, Poljskoj i Mađarskoj koje su od strane UNI-Europa prepoznate kao zemlje u kojima je potrebno jačati sektorski socijalni dijalog, a uzroci tome su različiti. Naglasio je da sektorski socijalni dijalog pomaže socijalnim partnerima u učinkovitoj primjeni zakona, učinkovitom upravljaju i trošenju resursa, ulaganju u obrazovanje i investicije, uspostavi međusobnog povjerenja i sl.  Svrha projekta jest u narednom razdoblju od dvije godine analizirati situaciju sektorskog socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru u navedene četiri zemlje, izraditi strategiju za uspostavu socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru te izraditi platformu i plan za razvoj sektorskog socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru, koji će se u drugoj fazi projekta predstaviti poslodavcima.

IMG_20211126_093229

Dosadašnji pokušaji uspostave sektorskog dijaloga

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija izrazio je spremnost Sindikata grafičara i medija za jačanje sektorskog socijalnog dijaloga te je istaknuo i mnogobrojne dosadašnje pokušaje Sindikata grafičara i medija da sa Udrugom poslodavaca u grafičkom sektoru uspostavi dijalog o određenim temama i otvorenim pitanjima koje dominiraju grafičkim sektorom. Ujedno je istaknuo važnost europskog socijalnog dijaloga s obzirom da nam isto pomaže jačati radno pravne standarde u Hrvatskoj, pa tako i u grafičkom sektoru. Ukratko je prikazao trenutno stanje grafičkog i nakladničkog sektora i u djelatnosti tiska te je istaknuo da je evidentno da je sektor pod velikim pritiskom digitalizacije i transformacije, koje zahtijevaju od poslodavaca, a nadasve i radnika potrebu za brzom prilagodbom uvjetima i promjenama u sektoru. Naglasio je da u sektoru postoje brojne prilike, ali i značajni problemi koji se mogu riješiti samo učinkovitim dijalogom sa poslodavcima i zajedničkim nastupom prema Vladi RH. Kako bi se to postiglo, zaključio je da je nužno raditi na uspostavi snažnih sindikalnih i poslodavačkih organizacija koje moraju imati kapacitete, volju i spremnost za učinkoviti i kontinuirani socijalni dijalog uz poštivanje prava na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje.

Upravljati promjenama u sektoru može se samo kroz socijalni dijalog

Nakon kratkih izlaganja sindikalnih povjerenika iz sindikalnih podružnica Sindikata grafičara i medija o stanju socijalnog dijaloga u pojedinim sindikalnim podružnicama istaknute su ključne teme koje su prepoznate za početak razgovora sa poslodavcima u cilju unapređenja razine prava radnika u grafičkom sektoru. Prepoznato je da je nužno kontinuirano raditi na uspostavi i primjeni etičkih načela i radnopravnih standarda koji će omogućiti radnicima kvalitetna radna mjesta uz zaštitu njihovog dostojanstva na radnom mjestu. Naglašena je potreba da se kontinuirano radi na suzbijanju nelojalne konkurencije među poslodavcima te na kvalitetnu politiku plaća koja će osigurati kvalitetno kolektivno pregovaranje o materijalnoj razini prava radnika kod pojedinih poslodavaca i u sektoru. Ujedno je naglašen problem izrazite fluktuacije radnika i nedostatak stručnog kadra, te je istaknuta potreba rada na cjeloživotnom obrazovanju radnika te uspostava bolje veze između obrazovnih institucija i samih poslodavaca. Digitalizacija i tehnološka transformacija sektora su također veliki izazov te je potrebno sa poslodavcima uz socijalni dijalog kvalitetno i pravovremeno upravljati promjenama, zaključeno je na seminaru,

Na seminaru su sudjelovali sindikalni povjerenici i članovi sindikata i sindikalnih podružnica: Agencija za komercijalnu djelatnost, Narodne novine, A&R Packaging, Tiskara Zelina, Lana- Karlovačka tiskara, Grafičar Tvornica vreća, Model Pakiranja i Radin print.