I sindikalni kredit se mora vratiti!

I sindikalni kredit se mora vratiti!

Većina članova Sindikata grafičara zna da je jedna od mogućnosti koje omogućuje članstvo u našem Sindikatu dobivanje kredita putem Centar banke. Banka nam je u ovom slučaju servis koji  provodi postupak ugovaranja i isplate pozajmice, a novac koji se posuđuje ustvari je novac Sindikata.

Preko deset godina traje mogućnost naših članova da na brz i jednostavan način dolaze do pozajmica. U današnje vrijeme to je jednostavan i jeftin način dolaska do pozajmice. Na pozajmicu se ne plaćaju kamati već samo troškovi obrade od 2%. Mjesečno ih se odobri oko pedeset i pritisak na dobivanje pozajmica sve je veći.

Ali ima ovdje i problema. Naime postoje neodgovorni članovi koji ne vraćaju pozajmice u ugovorenim rokovima. Na taj način smanjuju mogućnost odobravanja novih pozajmica, jer se smanjuje obrtajna masa sredstava odnosno iznos za odobravanje novih pozajmica. O neredovitim vraćanjima pozajmica obavještavaju se sindikalni povjerenici koji opominju dužnike.

Nažalost postoje i oni pojedinci koje na kraju moramo tužiti, te putem suda utjerivati dugove. Oni stvaraju probleme nama, jer se moramo baviti nečime što nije naš osnovni posao, a sebi samo potencijalno povećavaju troškove. Naime to je ipak kreditni ugovorni odnos, pa sudovi naravno odluke donose u korist Sindikata, s time da su uz dug glavnice dužnici prema presudi dužni platiti troškove suda i zatezne kamate. Sindikat i tu ide maksimalno na ruku dužnika, te ne računa zakonske zatezne kamate članu koji ipak vrati dobrovoljno kredit za vrijeme i nakon spora. Najtragičnije je da su ostali neki dužnici koji niti nakon presude nisu vratili novac, pa smo korak do ovrhe a to će onda zaista udvostručiti njihove troškove. Do sada je završeno 30 sudskih postupaka, a upravo se mora podnijeti novih 25 tužbi. U pripremi je i nekoliko ovršnih postupaka zbog neizvršenja pravomoćnih presuda.

Podsjećamo da se dugovani iznosi ne mogu oprostiti, jer se pozajmice odobravaju iz sredstava članarine koja su pohranjena u banci, te nam to nalaže odgovornost prema svim ostalim članovima Sindikata. Redovito vraćanje omogućuje veći obrtaj novca i više članova koji mogu dobiti pozajmicu, dok nevraćanje blokira ovaj projekt.

Zato budite odgovorni, jer redovitim vraćanjem pomažete i sebi i drugima da u ova teška vremena posude potreban novac te da zaobiđu skupe kredite i lihvarske kamate koje traže drugi. No ipak, svaki kredit se mora vratiti, pa i sindikalni.