Naknada plaće oboljelima od COVID-a

Naknada plaće oboljelima od COVID-a

Ako ste na bolovanju zbog koronavirusa, evo u kojem slučaju vam naknadu plaće isplaćuje HZZO, a u kojem poslodavac.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) osiguranicima koji su završili u izolaciji isplaćuje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad. No, to se ne odnosi na sve. Razlika je u tome imate li simptome bolesti ili ne.

Naime, ako ste u izolaciji jer ste bliski kontakt covid pozitivne osobe, ali nemate simptome bolesti, tada će vam liječnik otvoriti bolovanje pod šifrom D0. To znači da će se na teret HZZO-a isplatiti naknada plaće. ”To je zato što ste zdravi, ali morate biti u kući i ne možete ići na posao jer ste kliconoša zbog kontakta sa zaraženom osobom”, pojašnjavaju iz HZZO-a.

No, ako se simptomi zaraze ipak razviju, liječnik će bolovanje otvoriti pod šifrom A0 koja označuje da osoba ne može raditi jer je bolesna, bez obzira na to je li riječ o covidu ili drugoj bolesti.

U tom slučaju osiguranik nema pravo na naknadu plaće putem HZZO-a, već mu plaću isplaćuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom ili pravilnikom.

”Ako imate simptome covida, ionako ste bolesni i ne možete raditi jer vam nije dobro. Kao i da imate bilo koju drugu bolest”, pojašnjava glasnogovornik HZZO-a