Počele izborne skupštine u Tisak plus

Počele izborne skupštine u Tisak plus

Na zadnjoj sjednici povjereništva, održanoj 11. lipnja 2022., raspisani su izbori u Sindikalnoj podružnici Tisak plus d.o.o. S obzirom da se radi o najvećoj podružnici Sindikata grafičara i medija koja djeluje na području cijele Hrvatske, izbori će se u prvoj fazi provoditi putem izbornih skupština sindikalnih grupa po regijama, a na kraju procesa biti će održana izborna skupština cijele podružnice Tisak plus na delegatskom principu. Ljetos su održane prve dvije izborne skupštine po regijama na kojima su uz članstvo i sindikalne povjerenike prisustvovali, Milena Amidžić glavna sindikalna povjerenica, Nada Poldrugač njezina zamjenica koja je uz to predsjednica radničkog vijeća, te Darije Hanzalek predsjednik Sindikata.

Sisak – Kutina

Prva skupština je održana 23. srpnja 2022. u Sisku gdje su se članovi okupili i za novog  sindikalnog povjerenika tog područja izabrali Tonija Dužića. Naš kolega Toni je član Sindikata, zaposlen je na radnom mjestu kao vozač disponent u Sisku, ima dobru suradnju sa kolegama i kolegicama u radnom okruženju te vjerujemo da će dobro i korektno izvršavati funkciju povjerenika na području Kutina – Sisak. Svakako treba zahvaliti dosadašnjem i dugogodišnjem sindikalnom povjereniku s ovog područja Davoru Dvekaru koji je ovu funkciju obavljao desetljeće i pol.

Tisak Sisak

Uz same izbore članovi su informirani  o trenutnoj situaciji u Tisku plus d.o.o., kolektivnom ugovoru i pregovaranju, te im je odgovoreno na pitanja koja su ih zanimala, pri čemu je najviše interesa iskazano za naknadu za vrijeme utrošeno za predaju dnevnog utrška.

Vinkovci – Osijek

Druga izborna skupština održana je 27. rujna 2022. u Vinkovcima, za područje Osijek – Vinkovci (naslovna slika). Tu je za sindikalnog povjerenika između tri kandidata izabrana Mirta Granić. Kolegica Mirta radi na radnom mjestu kao prodavač, dugogodišnji član je Sindikata, komunikativna i vedra osoba. Ona se zahvalila članovima na ukazanom povjerenju kazavši da će to pokušati opravdati svojim angažmanom i brigom o članstvu. Treba zahvaliti Anici Kraljević koja je bila sindikalna povjerenica za ovo područje dugi niz godina sve do odlaska u mirovinu, kao i Nadi Komljenović koja je posljednje dvije godine sve do predmetne skupštine nastavila obavljati tu dužnost.

U daljnjem tijeku sastanka članstvo je informirano o trenutnim zbivanjima u Tisku plus d.o.o., kolektivnom ugovoru, objašnjen je način plaćanja naknade za nošenje novca, a razgovaralo se o problemima sa kojima se radnici susreću na svom području, pri čemu je naviše prigovora bilo vezano uz inventure i radno vrijeme koje se pritom (ne) priznaje radnicima.

Nakon dva održana skupa, izbori po grupama odnosno regijama nastavljaju se krajem rujna i počekom listopada u Dalmaciji, te slijede i u ostalim regijama.